Subsidieregeling praktijkleren

Wat is de Subsidieregeling praktijkleren?

De Subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel bedrijven en organisaties te stimuleren tot het bieden van praktijkleerplaatsen. Eenmanszaken, MKB-ondernemers, grootbedrijf en instellingen die een scholier/student een praktijkleerplaats aanbieden, verder aangeduid als ‘werkgever’, komen in aanmerking voor compensatie van de gemaakte begeleidingskosten. Alle werkgevers die aan de voorwaarden voldoen ontvangen subsidie. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de regeling uit.

Valt mijn student onder de doelgroep van de regeling?

Als je in aanmerking wilt komen voor subsidie, moet er aan een aantal voorwaarden voldoen worden. Deze kunnen verschillen per onderwijscategorie: vmbo, mbo-bbl, hbo, promovendi en toio‘s.

Komt mijn onderneming in aanmerking?

Bedijven of organisaties, waar de praktijkbegeleiding plaatsvindt, moeten geregistreerd staan als erkend leerbedrijf.

Hoogte van de vergoeding

De vergoeding is maximaal € 2.700,- per deelnemer/leerwerkplaats, per studiejaar. De subsidieaanvraag wordt per studiejaar achteraf digitaal ingediend. Werkgevers ontvangen subsidie naar verhouding van het aantal weken waarin begeleiding heeft plaats gevonden. In alle gevallen wordt de vergoeding uitgekeerd aan het bedrijf dat de begeleiding verzorgt.

Administratieve voorwaarden

Omdat de regeling vele sectoren betreft worden werkgevers niet verplicht om in een bepaald format te werken. De bewijslast ligt bij de werkgever en de administratie moet aan de wettelijke verplichtingen voldoen. Per deelnemer moet de werkgever de administratie kunnen tonen.

Aanvragen in 2017

In 2017 kan voor de studieperiode van 1 augustus 2016 – 31 juli 2017 worden aangevraagd. Vanaf 2 juni 2017 tot uiterlijk 15 september 2017 voor 17.00 uur kunnen werkgevers een subsidieaanvraag indienen voor studenten die zij hebben begeleid in genoemde periode. De aanvraag voor subsidie moet digitaal ingediend worden via het eLoket van RVO.nl. Hiervoor is een eHerkenning niveau 1 nodig. Als de aanvraag in aanmerking komt voor subsidie ontvangt u de subsidie uiterlijk 15 december 2017.

WPD Werk & Advies kan u helpen

WPD Werk & Advies kan je, als intermediair, helpen met de aanvraag. Daarbij ontzorgen we je maar komt het subsidiegeld wel naar je toe. Voor medewerkers die via ZON / Agrapo worden verloond, is dit ontzorgen kosteloos. Om dit voor jullie te kunnen doen moet we beschikken over een rechtsgeldig ondertekende machtiging. Indien je graag wil dat wij de subsidieaanvraag voor je doen, wil ik je verzoeken dit kenbaar te maken aan Monique van den Eijnden (monique@wpdwerkadvies.nl).

Let op: In tegenstelling tot andere berichten wordt bij deze subsidie met werkgever jij als ondernemer bedoeld. ZON / Agrapo is dan wel formeel werkgever maar tegenover Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) blijf je als ondernemer zelf verantwoordelijk voor de aanvraag, het voeren van de juiste administratie en de bewaarplicht!