10 oktober 2017 - Functiewijzigingen binnen AWA

Binnen de kantoorbezetting van AWA vonden de afgelopen tijd of vinden binnenkort enkele functiewijzigingen plaats:

Zo is Evert Kievit met ingang van 1 september gaan werken als ‘Manager Finance & Operations’. Dit houdt in dat hij met name de organisatorische en financiële zaken rondom Z.O.N. arbeidsvoorziening voor zijn rekening gaat nemen.

Wiljan Beelen is met ingang van 1 oktober werkzaam als ‘Accountmanager’. Hij gaat hierbij actief de baan op om bestaande klanten te bezoeken om zodoende de samenwerking tussen met name Z.O.N. arbeidsvoorziening, maar ook de andere bedrijven (AWA, LEAN en WPD) en diens klanten te verbeteren en waar mogelijk eventueel uit te breiden.

Helmi de Werdt bekleedt sinds de zomer van 2017 de functie van ‘Hoofd Verloning’. Zij stuurt daarbij de verloningsafdeling aan, begeleid deze afdeling bij de overgang naar ons nieuwe software-systeem en zal het eerste aanspreekpunt zijn bij nieuwe klanten gedurende de implementatieperiode.

Helmi en Evert zullen ieder voor hun deel (op termijn) de taken van Wiljan volledig overnemen. Als het zover is, zult u bij contact met ons kantoor daarover geïnformeerd worden.

Karel Hassink zal van de verloningsafdeling verhuizen naar de financiële administratie en voor dat deel als rechterhand van Evert gaan fungeren. Voor de vrijgekomen functie van Karel wordt gezocht naar een nieuwe collega. Zodra deze persoon gevonden is, zal de verloningsafdeling meerdere veranderingen ondergaan welke voor u van invloed kunnen zijn. Wij informeren u hier verder over tegen de tijd dat het zover is.