Training preventiemedewerker

De Arbowet bepaald dat elk bedrijf een preventiemedewerker moet hebben.

Bij minder dan 25 werknemers (incl. uitzendkrachten) mag de eigenaar van het bedrijf de taken van de preventiemedewerker uitvoeren.

Heeft uw bedrijf al een deskundige preventiemedewerker? Naast dat dit wettelijk verplicht is, helpt een preventiemedewerker ook je bedrijf gezond te houden. De preventiemedewerker zorgt samen met de werkgever voor goede arbeidsomstandigheden en het voorkomen van ongevallen.

Z.O.N. arbeidsvoorziening overweegt om bij voldoende animo een training van twee dagdelen te organiseren die u en/of uw werknemer van de juiste kennis voorziet.

Inhoud van de training:

  • De taak en de rol van de preventiemedewerker
  • Positie binnen het bedrijf
  • Deskundigen waar hij een beroep op kan doen; preventieadviseur, bedrijfsarts, re-integratieadviseur en veiligheidskundige
  • Hoe overtuig je anderen van het belang van veilig en gezond werken, hoe krijg je ze mee?
  • Arbowetgeving en spelers in het Arbo veld zoals de Inspectie SZW
  • Risico’s in de agrarische (deel)sector: (machine)veiligheid, arbeidshygiëne, werkhoudingen, geluid, trillingen, psychische belasting, kinderen, jongeren en bedrijfshulpverlening.

Voor meer informatie over de training of aanmelden voor de training neemt u contact op met Charlotte de Raad – Vorstenbosch of stuur me een e-mail!