19 oktober 2017 - Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

De LIV is ingegaan op 1 januari 2017 en is een jaarlijkse tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag inkomen. Om in aanmerking te komen voor de LIV moet een werknemer minimaal 1.248 verloonde uren op jaarbasis hebben en een gemiddeld uurloon tussen € 9,66 en € 12,08.
(Let op: toepassing van de cafetariaregeling verlaagd mogelijk het gemiddeld uurloon, hoe hiermee om te gaan ligt momenteel nog bij de belastingdienst.)
In september/oktober 2018 zullen wij deze bedragen naar verwachting van de Belastingdienst ontvangen en vervolgens zullen wij dit aan de afzonderlijke inleners toekennen.

Jeugd-LIV

Het jeugd-LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers wanneer zij jongeren van 18 tot en met 21 jaar in dienst hebben die het minimumjeugdloon verdienen. De ingangsdatum is 1 januari 2018. Het vaststellen van de tegemoetkoming vindt voor het eerst plaats in 2019.
De tegemoetkomingen variëren naar verwachting van € 0,23 tot € 1,58 per verloond uur.