Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

De LIV is ingegaan op 1 januari 2017 en is een jaarlijkse tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag inkomen. Om in aanmerking te komen voor de LIV moet een werknemer minimaal 1.248 verloonde uren op jaarbasis hebben en een gemiddeld uurloon tussen € 9,66 en € 12,08.
(Let op: toepassing van de cafetariaregeling verlaagd mogelijk het gemiddeld uurloon, hoe hiermee om te gaan ligt momenteel nog bij de belastingdienst.)
In september/oktober 2018 zullen wij deze bedragen naar verwachting van de Belastingdienst ontvangen en vervolgens zullen wij dit aan de afzonderlijke inleners toekennen.

Jeugd-LIV

Het jeugd-LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers wanneer zij jongeren van 18  tot en met 21 jaar in dienst hebben die het minimumjeugdloon verdienen. De ingangsdatum is 1 januari 2018. Het vaststellen van de tegemoetkoming vindt voor het eerst plaats in 2019.
De tegemoetkomingen variëren naar verwachting van € 0,23 tot € 1,58 per verloond uur.

Wanneer heeft u recht op het LIV?

U hebt recht op LIV voor elke werknemer die voldoet aan onderstaande voorwaarden: 
  • De werknemer heeft een gemiddeld uurloon van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon voor werknemers van 23 jaar of ouder.
  • De werknemer heeft ten minste 1248 verloonde uren per jaar.
  • De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Het LIV kan oplopen tot €2.000,-

De hoogte van het voordeel is afhankelijk van het bruto uurloon en het aantal verloonde uren per jaar. Voor meer informatie hierover, verwijzen we u naar de website van de Belastingdienst.

Hoe gaat Z.O.N. om met het LIV?

Laten we vooropstellen dat er op dit moment nog geen definitieve duidelijkheid is over de hoogte van de bedragen van het LIV. Zodra die duidelijkheid er komt, kunnen we meer zeggen over de precieze inhoud van de regeling. Wel is duidelijk dat Z.O.N. de bedragen welke ze ontvangt doorzet naar de inleners. Weer een voordeel om samen te werken met Z.O.N. arbeidsvoorziening!