Cursus Coach Fysieke Arbeid

Binnen de sector is er een groeiend besef dat preventie meer nodig en mogelijk is. De sector heeft over het algemeen te maken met fysiek zware werkzaamheden, een ouder wordende populatie werknemers, hoge werkdruk en seizoensgebonden piekbelasting. Z.O.N. arbeidsvoorziening streeft ernaar dat iedereen tot aan het bereiken van hun pensioen vitaal, gezond en met plezier aan het werk is. Dit alles heeft te maken met duurzame inzetbaarheid.

Z.O.N. arbeidsvoorziening wil inleners in de sector inzichtelijk maken wat de voordelen zijn van duurzame inzetbaarheid en werknemers inzicht geven in hun gezondheid en hun mogelijkheden optimaliseren.

Interventies waarmee Z.O.N. arbeidsvoorziening in samenwerking met Buro voor fysieke arbeid is gestart zijn cursussen voor teamleiders, bedrijfsleiders en werknemers.

Cursus coach fysieke arbeid

Een van de cursussen voor bedrijfsleiders/teamleiders is de cursus coach fysieke arbeid. Coaching is de meest effectieve manier om het gedrag van mensen te veranderen. In de sport zijn ze daar al jaren achter. Op de werkvloer komen we helaas nog maar weinig coaches tegen. Buro voor fysieke arbeid leidt coaches op die een belangrijke rol kunnen spelen bij het aanleren van goede bewegingstechnieken en het verbeteren van werkplekken en werkwijzen.

De cursus bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele begeleidingsmomenten op de werkvloer van de cursist. De cursus wordt afgesloten met een examen.

Om effect te zien binnen een bedrijf is het belangrijk dat de coach tijd vrij maakt om werknemers te begeleiden. Daarnaast vindt er jaarlijks een bijeenkomst plaats voor alle coaches.

Het doel van deze cursus is dat de coach werknemers begeleid om met minder fysieke belasting het werk uit te voeren, werkplekken analyseert om zo verbetering door te voeren, aandacht voor fysieke belasting blijft agenderen en zorg draagt voor continuïteit. Op lange termijn kan dit ervoor zorgen dat werknemers minder uitvallen met fysieke klachten.

Aanmelden kan bij Charlotte de Raad, charlotte@agrarischwerk.nl Bij voldoende animo starten we een nieuwe groep.