12 april 2017 - Beperking cafetariaregeling uitgesteld tot 1 januari 2018

Anderhalve week geleden informeerden wij u over het mogelijke inperken van de cafetariaregeling per 1 juli aanstaande. Diverse lijntjes hebben wij voor en na het versturen van dit bericht uitgezet om duidelijkheid te krijgen over deze aanpassing.

Verschillende partijen (met name ZLTO) hebben vervolgens ook hun invloed uitgeoefend. Dit heeft geleid tot het uitstellen van het cafetariagedeelte van de wet tot 1 januari 2018. Wat de regeling richting 1 januari gaat inhouden, is op dit moment nog steeds onduidelijk. Hier zal na de zomer weer over gesproken gaan worden en zullen wij u op de hoogte houden. Voor meer informatie, verwijzen we u naar de website van LTO.