Duurzame inzetbaarheid: beperking verzuim

Binnen de sector is er een groeiend besef dat preventie meer nodig en mogelijk is. De sector heeft over het algemeen te maken met fysiek zware werkzaamheden, een ouder wordende populatie werknemers, hoge werkdruk en seizoensgebonden piekbelasting. Z.O.N. arbeidsvoorziening streeft ernaar dat iedereen tot aan het bereiken van hun pensioen vitaal, gezond en met plezier aan het werk is. Dit alles heeft te maken met duurzame inzetbaarheid.

Duurzame inzetbaarheid betekent voor Z.O.N. arbeidsvoorziening investeren in gezondheid, scholing, betrokkenheid en bewustwording creëren bij inleners en werknemers. Z.O.N. arbeidsvoorziening wil inleners in de sector inzichtelijk maken wat de voordelen zijn van duurzame inzetbaarheid en werknemers inzicht geven in hun gezondheid en hun mogelijkheden optimaliseren. Welke interventies nodig en effectief zijn is per inlener / werknemer verschillend. Er zijn diverse mogelijkheden. 

Doelstelling

Het uiteindelijke doel is dat Z.O.N. arbeidsvoorziening in 2020 het ziekteverzuim samen met inleners en werknemers terug heeft gebracht van 4,83% naar 1,7% middels duurzame inzetbaarheid. De focus als het gaat om duurzame inzetbaarheid ligt de aankomende jaren op gezondheidsmanagement.

Hulpmiddel

Interventies waarmee Z.O.N. arbeidsvoorziening i.s.m. Buro Voor Fysieke Arbeid is gestart zijn cursussen voor teamleiders, bedrijfsleiders en werknemers. Een van de cursussen voor bedrijfsleiders / teamleiders is de cursus Coach Fysieke Arbeid. Coaching is de meest effectieve manier om het gedrag van mensen te veranderen, in de sport zijn ze daar al jaren achter. Op de werkvloer komen we helaas nog maar weinig coaches tegen. Buro Voor Fysieke Arbeid leidt coaches op die een belangrijke rol kunnen spelen bij het aanleren van goede bewegingstechnieken en het verbeteren van werkplekken en werkwijzen. De cursus bestaat uit 3 groepsbijeenkomsten en 5 individuele begeleidingsmomenten op de werkvloer van de cursist en wordt afgesloten met een examen. Om effect te zien binnen het bedrijf is het belangrijk dat de coach tijd vrij maakt om werknemers te begeleiden. Daarnaast vindt er jaarlijks een bijeenkomst plaats voor alle coaches.

Het doel van deze cursus is dat de coach werknemers begeleid om met minder fysieke belasting het werk uit te voeren, werkplekken analyseert om zo verbetering door te voeren, aandacht voor fysieke belasting blijft agenderen en zorg draagt voor continuïteit. Op lange termijn kan dit ervoor zorgen dat werknemers minder uitvallen met fysieke klachten.
 
Voor het project duurzame inzetbaarheid heeft Z.O.N. arbeidsvoorziening ESF-subsidie gekregen.
 
Indien u meer informatie wenst over het project duurzame inzetbaarheid of een bedrijfsleider / teamleider wil aanmelden voor de cursus Coach Fysieke Arbeid, verzoeken wij u zich te melden bij Charlotte de Raad - Vorstenbosch (charlotte@agrarischwerk.nl).