Huisvesting arbeidsmigranten; Verslag werkbezoek

14 Maart jl. heeft een gezamenlijk werkbezoek plaatsgevonden bij verschillende bedrijven in de gemeente Asten die Polen huisvesten of dit graag zouden willen gaan doen, om aan de wethouder te kunnen laten zien wat de omstandigheden zijn, waar de regels en wetgeving zorgen voor frictie en wat mogelijke oplossingen zijn.

Ondernemers zijn bereid om te investeren, maar worden tegengehouden door de huidige regels. Verschillende ondernemers geven daarom ook aan dat versoepeling van de regels erg welkom is. Zoals bijvoorbeeld vergunningen voor meerdere jaren of, nog liever, onbepaalde tijd, zodat de investering ook terugverdiend kan worden.

De 3-mans delegatie is overal hartelijk ontvangen en wethouder v. Moorsel heeft een duidelijk beeld gekregen van de problematiek en de mogelijke oplossingen daarvan. De gemeente Asten komt rond de zomervakantie met een nieuw beleid rondom huisvesting van arbeidsmigranten, en wij zullen daarbij onze adviserende rol blijven vervullen.

Heeft u vragen of opmerkingen rondom dit werkbezoek, horen/lezen we dat graag. Ook als u binnen uw gemeente tegen huisvestingsproblemen aanloopt, willen we graag bekijken of wij hierin iets voor u kunnen betekenen. Neem hiertoe contact op via info@agrarischwerk.nl of bel met Bart Wijnen (0493-670111)