Heftruck-Cursus

Doelstelling
De Arbowet verplicht de werkgever zijn medewerkers op te leiden voor taken welke hij/zij uitvoert.

Dit geldt in het bijzonder voor risicovolle taken zoals het besturen van een heftruck (of gelijkwaardige voertuigen). Werknemers die dergelijke risicovolle taken uitvoeren dienen hiervoor doelmatig te zijn opgeleid en getraind. De cursus resulteert in een veiliger en schadevrij gebruik van heftrucks.

De cursus wordt gegeven in het Nederlands, Pools en engels.

Inhoud (het theorie gedeelte wordt gegeven met behulp van lesmap welke men in bruikleen krijgt)
  - Arbowet: wetten, plichten en rechten
  - Risico’s en preventie
  - Veilig werken met de heftruck
  - Interntransport en opslag
  - Techniek en Verkeer
  - Antikantel training: middels een speciaal ontwikkelde kantelheftruck
  - Kantelgevaar: gericht op het automatiseren van de juiste reactie
  - Praktische oefeningen in rijvaardigheid en lastbehandeling op een heftruck van het gastbedrijf
Tijdens de praktische oefeningen dient men werk-/veiligheidsschoenen met stalen neus te dragen!!

Doelgroep       
alle vorkheftruckchauffeurs, zowel ervaren als onervaren

Datum en tijd
  
één dagdeel voor ervaren deelnemers. V
oor deelnemers zonder ervaring wordt meer tijd uitgetrokken indien nodig.

Locatie
           
Op locatie bij een van de deelnemende bedrijven. Waar deze locatie is, is afhankelijk van de groepsgrootte.


Cursuskosten 
voor deelnemers met ervaring € 155,00 p.p. excl. BTW
voor deelnemers zonder ervaring € 175,00 p.p. excl. BTW

De volgende vergoedingen zijn voor werknemers van toepassing:
  - CAO Open Teelten                                                                       : 75 % vergoeding
  - CAO Glastuinbouw                                                                       : 60 % vergoeding
  - CAO Boomkwekerij, dierhouderij                                                  : 50 % vergoeding


Opgeven kan via wiljan@agrarischwerk.nl of neem contact met ons op via de contactpagina.