Nieuwsupdate Hotel Nederweert

Zoals eerder gemeld heeft er in de nacht van zondag 24 maart op maandag 25 maart een brand gewoed in ons bijna verbouwde hotel te Nederweert. Naast deze brand hebben er enkele vernielingen plaatsgevonden aan het gebouw.

De expert van onze verzekering, de expert van de CAR verzekeraar (de bouw was nog niet opgeleverd) en onze contra expert zijn (al dan niet samen) meerdere keren rondgegaan in het gebouw. Onze verzekeraar heeft hierin de lead en deze heeft bepaald dat de brand is aangestoken en dat de brandschade vergoed zal worden (vandalisme is niet verzekerd). Er was nog een kleine onzekerheid hierin, aangezien er geen braakschade in het hoofdgebouw geconstateerd konden worden (de brandweer gaf aan deuren opengebroken te hebben om binnen te komen, maar kan niet meer aangeven welke deuren) Op basis van het opengebroken raam elders in het pand, is bepaald dat dit dan waarschijnlijk ook in het hoofdgebouw is gebeurd.

De brand is ontstaan in een linnenkast in de beheerderswoning/kelder. De ruimte waar deze kast stond is volledig uitgebrand. Door de duur tussen aansteken en ontdekken is de hitte zo groot geworden en is er zoveel rookschade ontstaan, dat zowel naastgelegen ruimtes als hoger gelegen ruimtes brandschade en/of rookschade hebben opgelopen. Dit houdt onder andere in dat de technische ruimte, de wasruimte, twee keukens, 3 bovengelegen kamers en de beheerderswoning volledig vernieuwd moeten worden.

Bij de laatste rondgang van afgelopen vrijdag, hebben de experts onderling bepaald wie welk deel van het herstel zal vergoeden. Hierop is afgelopen dinsdag een rondgang gemaakt door de aannemer en het cleaning/sloop bedrijf. De verwachting is dat de cleaning/sloop in week 18 gaat beginnen. Vervolgens kan pas een duidelijk beeld geschetst worden wat de duur van de wederopbouw zal zijn.

De linkervleugel, met oa. de voormalige zaal, heeft geen rookschade opgelopen. Aan het afwerken van deze ruimtes is deze week dan ook weer begonnen. De vraag is echter nog hoe groot de schade aan de technische ruimte is om, al dan niet tijdelijk, deze ruimtes op korte termijn te betrekken. De toestemming van de gemeente hierin is reeds verleend.