Het belang van controle op Identiteitspapieren

Wij zijn bij wet verplicht om van iedere werknemer een actuele scan van een geldig ID bewijs te hebben.Ook als iemand bijvoorbeeld opnieuw in dienst komt, dan spreken we over een nieuw dienstverband en dienen wij een actuele scan van een geldig ID bewijs te ontvangen.
Wij willen graag boetes voorkomen en het imago van de tuinbouw positief houden, vandaar dat ook wij nu en dan controles zullen uitvoeren en hierbij hopen op uw medewerking, zodat we de hoge boetes (zie hieronder) kunnen voorkomen!

Wat is de Identificatieplicht?
Werkgevers moeten een nieuwe werknemer vóór de eerste werkdag 'identificeren' volgens de wet op de Identificatieplicht (WID). Dit houdt onder meer in dat een werknemer zijn paspoort of identiteitsbewijs laat zien.
De werkgever moet de documenten allereerst verifiëren en een kopie van het origineel bewaren bij de loonadministratie.
De WID is ingevoerd om sociale misdrijven en overtredingen als sociale zekerheids- en fiscale fraude, illegaal verblijf en illiegale arbeid in Nederland beter te kunnen bestrijden.

Rijksoverheid pakt illigale arbeid buitenlandse wernemers harder aan.
De Rijksoverheid heeft uit controles geconcludeerd dat er relatief veel buitenlandse werknemers illigaal werken, waarbij de tuinbouw als één van de grotere sectoren daaruit naar voor is gekomen. Om de pakkans te vergroten zijn gerechtelijke procedures vereenvoudigd en de boetes zijn verhoogd!

Controles kunnen dus worden uitgevoerd door de rijksoverheid en wordt een illigale buitenlandse werknemer gepakt, dan kan de boete oplopen van €8.000,- tot €12.500,-
Stelt de inspectie binnen 5 tot 10 jaar weer overtredingen vast, dan kan de boete zelfd 2 of 3x zo hoog worden!
Let op: er staan ook boetes voor verlopen ID's die gehanteerd worden en ook die kunnen oplopen tot €4.000,-

Is de pakkans dan zo groot?
Het kabinet Rutte III wil €50 miljoen per jaar vrijmaken voor handhaving, dus de kans dat er steeksproefsgewijs controles worden uitgevoerd stijgt!

Indien wij constateren dat een identiteitsbewijs verlopen is of binnenkort verloopt zullen wij de nodige actie ondernemen om de scan te vernieuwen.
Indien wij constateren dat een Identiteitsbewijs wettelijk niet geldig is zullen wij de nodige instanties inschakelen en tijdens deze proactieve actie zullen er dan ook géén boetes worden uitgeschreven.