20 juni 2017 - Minimumloon per 1 juli 2017

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2017.

Verder gaat de leeftijd voor het wettelijk volwassenminimumloon van 23 naar 22 jaar.

Daarnaast gaat het minimumjeugdloon voor 18 t/m 21 jarigen extra omhoog.

In onderstaand schema vindt u de nieuwe minimum uurlonen per 1 juli 2017.

Minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur (bruto bedragen per 1 juli 2017). Bron: Rijksoverheid