20 juni 2017 - Aanpassing lonen cao glastuinbouw per 1 juli 2017

De cao-lonen van de glastuinbouw worden m.i.v. 1 juli 2017 verhoogd met 1%.

In onderstaand schema vindt u de nieuwe uurlonen.

Loongebouw B cao glastuinbouw (bruto bedragen per 1 juli 2017). Bron: Werkgeverslijn