Nieuws

19 oktober 2017 - Regeerakkoord

Het regeerakkoord is op 10 oktober 2017 gepresenteerd.
Lees verder.

19 oktober 2017 - Lage-inkomensvoordeel (LIV)

De LIV is ingegaan op 1 januari 2017 en is een jaarlijkse tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag inkomen.
Lees verder.

18 oktober 2017 - Training preventiemedewerker

De Arbowet bepaald dat elk bedrijf een preventiemedewerker moet hebben.
Lees verder.

10 oktober 2017 - Functiewijzigingen binnen AWA

Binnen de kantoorbezetting van AWA vonden de afgelopen tijd of vinden binnenkort enkele functiewijzigingen plaats:
Lees verder.

10 oktober 2017 - BHV-verlenging (incompany)

Via deze weg wil ik informeren of er bij onze klanten behoefte is aan een herhalingstraining BHV.
Lees verder.

23 juni 2017 - Bedrijfskleding ZON

Onlangs is de buitendienst van ZON arbeidsvoorziening voorzien van bedrijfskleding. Zo zijn zij beter herkenbaar voor de verschillende partijen.
Lees verder.

22 juni 2017 - Huisvesting ZON

Zoals de meeste inleners al gemerkt hebben is er op basis van de doorgegeven planning van de inleners te weinig huisvesting voor alle werknemers. Daarom zijn wij er dagelijks mee bezig om nieuwe huisvesting te vinden maar dit is moeilijk omdat er veel meer bedrijven zijn die in deze periode huisvesting zoeken.
Lees verder.

22 juni 2017 - Subsidieregeling praktijkleren

Wat is de Subsidieregeling praktijkleren? De Subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel bedrijven en organisaties te stimuleren tot het bieden van praktijkleerplaatsen.
Lees verder.

21 juni 2017 - Statushouders in de Glastuinbouw

Eerste groep vluchtelingen aan de slag in glastuinbouw Peelgemeenten. Hagelschade leidt tot banen voor statushouders in kassen Asten en Someren.
Lees verder.

20 juni 2017 - Aanpassing lonen cao glastuinbouw per 1 juli 2017

De cao-lonen van de glastuinbouw worden m.i.v. 1 juli 2017 verhoogd met 1%.
Lees verder.

20 juni 2017 - Minimumloon per 1 juli 2017

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2017. Verder gaat de leeftijd voor het wettelijk volwassenminimumloon van 23 naar 22 jaar.
Lees verder.

18 april 2017 - Nieuw systeem

Momenteel zijn wij druk bezig met de implementatie van het nieuwe systeem Plan4Flex. Wat betekent dit voor U?
Lees verder.

18 april 2017 - SAVE THE DATE: Themabijeenkomst DOSSIEROPBOUW & ONTSLAG

Een van uw medewerkers is 15 jaar bij u in dienst, maar voldoet eigenlijk (al langer) niet meer aan uw verwachtingen. En nu wilt u afscheid van hem nemen, alleen heeft u geen idee hoe dit aan te pakken. Wat is daar nu voor nodig, hoe zet u dit op?
Lees verder.

12 april 2017 - Beperking cafetariaregeling uitgesteld tot 1 januari 2018

Anderhalve week geleden informeerden wij u over het mogelijke inperken van de cafetariaregeling per 1 juli aanstaande. Diverse lijntjes hebben wij voor en na het versturen van dit bericht uitgezet om duidelijkheid te krijgen over deze aanpassing.
Lees verder.

7 april 2017 - Duurzame inzetbaarheid: beperking verzuim

Binnen de sector is er een groeiend besef dat preventie meer nodig en mogelijk is. De sector heeft over het algemeen te maken met fysiek zware werkzaamheden, een ouder wordende populatie werknemers, hoge werkdruk en seizoensgebonden piekbelasting. Z.O.N. arbeidsvoorziening streeft ernaar dat iedereen tot aan het bereiken van hun pensioen vitaal, gezond en met plezier aan het werk is. Dit alles heeft te maken met duurzame inzetbaarheid.
Lees verder.

31 maart 2017 - Lage inkomensvoordeel

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is in het leven geroepen om werkgevers te stimuleren werknemers met een laag uurloon in dienst te nemen. Het gaat om een tegemoetkoming in loonkosten voor werkgevers. Het uitgekeerde bedrag kan oplopen tot €2.000,-.
Lees verder.