Nieuws

Huisvesting arbeidsmigranten; Verslag werkbezoek

Werken met Arbeidsmigranten is dagelijkse kost voor ons. En de huisvesting van deze mensen is dan ook van groot belang voor ons en onze klanten! Daarom nodigden wij samen met ZLTO Asten de wethouder van de gemeente Asten uit om de mogelijkheden te bekijken en bespreken.
Lees verder.

Pilot met E-bikes

Na goede voorbereiding over het al dan niet inzetten van E-bikes hebben wij de knoop doorgehakt en gaan wij starten met een pilot.
Lees verder.

Update Plan4Flex

Al meerdere keren hebben wij bericht over de nieuwe manier van aanmelden voor werkgevers en acceptatie door werknemers. Deze werkwijze is nu actief en graag houden wij jullie hiervan op de hoogte.
Lees verder.

Maak kennis met de afdeling Financiële Administratie

Een goede payroll organisatie kan niet zonder een passende financiële administratie; het sturen van facturen, voldoen van betalingen maar vooral ook de meer-jarenvisie worden door Karel en Evert opgepakt.
Lees verder.

Participatiebijeenkomsten gemeente Asten inzake huisvesting arbeidsmigranten

Er is volop gesproken de afgelopen tijd over arbeidsmigranten in Asten.
ZLTO Asten en Z.O.N. Arbeidsvoorziening willen gezamelijk met de gemeente Asten het gesprek aangaan om op de juiste manier naar oplossingen te zoeken.
Lees verder.

Taalcursus Nederlands voor Poolse arbeidsmigranten

Kennis van de Nederlandse taal is belangrijk voor arbeidsmigranten in zowel het dagelijks leven als ook op het werk. Daarom dat Z.O.N. arbeidsvoorziening alweer voor het 7e jaar op rij een cursus Nederlands voor Polen organiseert.
Lees verder.

Aanvraag ontheffing 'landenkring heffing'

Hoe zit het nou precies met werknemers die wel/niet gezien worden als inwoner van Nederland?
Lees verder.

Maak kennis met de afdeling Werving en Selectie

Nieuwe mensen binnenhalen; daar wil je zelf eigenlijk niet mee bezig zijn, want je hebt het al druk genoeg. Als mensen zichzelf komen melden is het geen probleem maar actief op zoek gaan wel.
Lees verder.

Maak kennis met de afdeling Verloning

Met name de betaling van de arbeidsmigranten, die veelal wekelijks plaatsvindt, is nogal een werk! Bij Agrarisch werk wordt dit door de afdeling verloning gedaan.
Lees verder.

Maak kennis met de afdeling Verzuimbegeleiding

Waar gewerkt wordt, worden mensen ziek. Dat kan kort zijn door een griepje maar dat kan ook langdurig door een blessure of andere lichamelijke klachten. En als werknemers ziek worden dan komt onze afdeling Verzuimbegeleiding in actie.
Lees verder.

Maak kennis met de afdeling Huisvesting

"Wij worden vanuit Polen gebeld dat er op een bepaalde datum een kamer vrij is, dat weten ze niet van ons. Dan doe je toch iets goed volgens mij"
Lees verder.

Wijziging loonheffingskorting 2019

De loonbelasting hanteerd een nieuw loonheffingstarief voor arbeidsmigrangen die niet als Nederlands inwoner worden gezien. Dit heeft gevolgen voor het nettobedrag wat wekelijks wordt uitgekeerd.
Lees verder.

Aanmelding nieuwe werknemers: stap voor stap

Werd voorheen de inlener belast met de papierwinkel die komt kijken bij nieuwe werknemers, in de toekomst gaan we dat anders doen!
Lees verder.

Creatief omgaan met personeelswerving

In veel organisaties kunnen werknemers een bonus ontvangen als zij een nieuwe werknemer aandragen. Maar er zijn organisaties die verder gaan in hun personeelswerving: zij loven ook bonussen uit aan buitenstaanders.
Lees verder.

Nieuwe spelregels Tijd-voor-Tijd

De situatie kan ontstaan dat bij het verwerken van over- of meerwerk in een tijd-voor-tijd regeling, men omgerekend een bruto uurloon betaald dat beneden het wettelijk minimumloon ligt.
Lees verder.

Loonheffingskorting Buitenlandse werknemers: lager netto loon

Per 1 januari 2019 wordt de toepassing van de loonheffingskorting voor buitenlandse werknemers beperkt. Dit kan betekenen dat het netto-salaris van buitenlandse werknemers vanaf januari lager wordt
Lees verder.

Stijging wettelijk minimumloon (WML) & Loonschalen

Met ingang van 1 januari 2019 zullen de meeste lonen stijgen. Het WML stijgt met 1,34% terwijl de diverse CAO lonen hun eigen afspraken hierover hebben.
Lees verder.

Vervolg wijziging aanmelding werknemers

Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds is aangegeven willen we de administratieve handelingen voor de inlener gaan inperken voor het aanmelden van nieuwe werknemers.
Lees verder.

Wijziging aanmelding werknemers

Om werknemers makkelijker en minder fout gevoelig aan te kunnen melden, gaan we werken met het idee van een ‘eerstedagsmelding’ voor onze inleners.
Lees verder.

Update huisvesting (Hotel Nederweert)

Niet heel bekend gemaakt door ons, maar wel hier en daar teruggehoord, dus hierbij geven we jullie graag een update geven over huisvesting van arbeidsmigranten, hoe wij daarmee om gaan en wat wij gedaan hebben om problemen te voorkomen.
Lees verder.

Geboorteverlof

Geboorteverlof vervangt mogelijk het kraamverlof.
Lees verder.

AVG / Privacywet

Als gevolg van de per 25 mei ingetreden AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), is het niet meer mogelijk om rapportages van de bedrijfsarts over zieke werknemers naar onze inleners door te sturen. 
Lees verder.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Ontslagrecht en ketenbepaling op de schop. 
Lees verder.

Cursus Coach Fysieke Arbeid

Vitaal, gezond en met plezier werken tot aan je pensioen.
Lees verder.

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

De LIV is ingegaan op 1 januari 2017 en is een jaarlijkse tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag inkomen.
Lees verder.

Training preventiemedewerker

De Arbowet bepaald dat elk bedrijf een preventiemedewerker moet hebben.
Lees verder.

Subsidieregeling praktijkleren

Wat is de Subsidieregeling praktijkleren? De Subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel bedrijven en organisaties te stimuleren tot het bieden van praktijkleerplaatsen.
Lees verder.

Bedrijfskleding ZON

Onlangs is de buitendienst van ZON arbeidsvoorziening voorzien van bedrijfskleding. Zo zijn zij beter herkenbaar voor de verschillende partijen.
Lees verder.

Duurzame inzetbaarheid: beperking verzuim

Z.O.N. arbeidsvoorziening streeft ernaar dat iedereen tot aan het bereiken van hun pensioen vitaal, gezond en met plezier aan het werk is. Dit alles heeft te maken met duurzame inzetbaarheid.
Lees verder.

Regeerakkoord 2017

Het regeerakkoord is op 10 oktober 2017 gepresenteerd.
Lees verder.