Nieuws

Wijziging aanmelding werknemers

Om werknemers makkelijker en minder fout gevoelig aan te kunnen melden, gaan we werken met het idee van een ‘eerstedagsmelding’ voor onze inleners.
Lees verder.

Update huisvesting (Hotel Nederweert)

Niet heel bekend gemaakt door ons, maar wel hier en daar teruggehoord, dus hierbij geven we jullie graag een update geven over huisvesting van arbeidsmigranten, hoe wij daarmee om gaan en wat wij gedaan hebben om problemen te voorkomen.
Lees verder.

Geboorteverlof

Geboorteverlof vervangt mogelijk het kraamverlof.
Lees verder.

Maak kennis met de afdeling Verloning

Met name de betaling van de arbeidsmigranten, die veelal wekelijks plaatsvindt, is nogal een werk! Bij Agrarisch werk wordt dit door de afdeling verloning gedaan.
Lees verder.

AVG / Privacywet

Als gevolg van de per 25 mei ingetreden AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), is het niet meer mogelijk om rapportages van de bedrijfsarts over zieke werknemers naar onze inleners door te sturen. 
Lees verder.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Ontslagrecht en ketenbepaling op de schop. 
Lees verder.

Cursus Coach Fysieke Arbeid

Vitaal, gezond en met plezier werken tot aan je pensioen.
Lees verder.

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

De LIV is ingegaan op 1 januari 2017 en is een jaarlijkse tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag inkomen.
Lees verder.

Training preventiemedewerker

De Arbowet bepaald dat elk bedrijf een preventiemedewerker moet hebben.
Lees verder.

Huisvesting ZON

Zoals de meeste inleners al gemerkt hebben is er op basis van de doorgegeven planning van de inleners te weinig huisvesting voor alle werknemers. Daarom zijn wij er dagelijks mee bezig om nieuwe huisvesting te vinden maar dit is moeilijk omdat er veel meer bedrijven zijn die in deze periode huisvesting zoeken.
Lees verder.

Subsidieregeling praktijkleren

Wat is de Subsidieregeling praktijkleren? De Subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel bedrijven en organisaties te stimuleren tot het bieden van praktijkleerplaatsen.
Lees verder.

Bedrijfskleding ZON

Onlangs is de buitendienst van ZON arbeidsvoorziening voorzien van bedrijfskleding. Zo zijn zij beter herkenbaar voor de verschillende partijen.
Lees verder.

Duurzame inzetbaarheid: beperking verzuim

Binnen de sector is er een groeiend besef dat preventie meer nodig en mogelijk is. De sector heeft over het algemeen te maken met fysiek zware werkzaamheden, een ouder wordende populatie werknemers, hoge werkdruk en seizoensgebonden piekbelasting. Z.O.N. arbeidsvoorziening streeft ernaar dat iedereen tot aan het bereiken van hun pensioen vitaal, gezond en met plezier aan het werk is. Dit alles heeft te maken met duurzame inzetbaarheid.
Lees verder.

Regeerakkoord 2017

Het regeerakkoord is op 10 oktober 2017 gepresenteerd.
Lees verder.