Nieuws

AVG / Privacywet

Als gevolg van de per 25 mei ingetreden AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), is het niet meer mogelijk om rapportages van de bedrijfsarts over zieke werknemers naar onze inleners door te sturen. 
Lees verder.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Ontslagrecht en ketenbepaling op de schop. 
Lees verder.

Cursus Coach Fysieke Arbeid

Vitaal, gezond en met plezier werken tot aan je pensioen.
Lees verder.

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

De LIV is ingegaan op 1 januari 2017 en is een jaarlijkse tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag inkomen.
Lees verder.

Training preventiemedewerker

De Arbowet bepaald dat elk bedrijf een preventiemedewerker moet hebben.
Lees verder.

Huisvesting ZON

Zoals de meeste inleners al gemerkt hebben is er op basis van de doorgegeven planning van de inleners te weinig huisvesting voor alle werknemers. Daarom zijn wij er dagelijks mee bezig om nieuwe huisvesting te vinden maar dit is moeilijk omdat er veel meer bedrijven zijn die in deze periode huisvesting zoeken.
Lees verder.

Subsidieregeling praktijkleren

Wat is de Subsidieregeling praktijkleren? De Subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel bedrijven en organisaties te stimuleren tot het bieden van praktijkleerplaatsen.
Lees verder.

Bedrijfskleding ZON

Onlangs is de buitendienst van ZON arbeidsvoorziening voorzien van bedrijfskleding. Zo zijn zij beter herkenbaar voor de verschillende partijen.
Lees verder.

Duurzame inzetbaarheid: beperking verzuim

Binnen de sector is er een groeiend besef dat preventie meer nodig en mogelijk is. De sector heeft over het algemeen te maken met fysiek zware werkzaamheden, een ouder wordende populatie werknemers, hoge werkdruk en seizoensgebonden piekbelasting. Z.O.N. arbeidsvoorziening streeft ernaar dat iedereen tot aan het bereiken van hun pensioen vitaal, gezond en met plezier aan het werk is. Dit alles heeft te maken met duurzame inzetbaarheid.
Lees verder.

Regeerakkoord 2017

Het regeerakkoord is op 10 oktober 2017 gepresenteerd.
Lees verder.