Flexibel en servicegericht

Welke oplossing u ook zoekt als het gaat om arbeid, Agrarisch Werk zorgt ervoor dat de zaken goed geregeld zijn. Agrarisch Werk is de paraplu van een aantal bedrijven (AWA, Z.O.N. arbeidsvoorzieningLEAN Payroll Services en WPD Werk & Advies). Ieder bedrijf heeft een eigen specialisme, samen zorgen we ervoor dat u zeker bent van een passende oplossing voor uw arbeidsvraagstuk. 
 

Goed geregeld 
Werken met personeel zonder ‘gedoe’, dat is wat zaken doen met Agrarisch Werk u oplevert. We ontzorgen u als werkgever en zoeken naar de beste oplossing voor uw bedrijfssituatie. Dus een oplossing die: 

·     aansluit bij de belangen van zowel werkgever als medewerker 

·     past bij de huidige en toekomstige situatie op uw bedrijf en in uw sector 

·     afgestemd is op de steeds veranderende wet- en regelgeving 

 

Scherpe tarieven
Agrarisch Werk hanteert scherpe tarieven door binnen de mogelijkheden van wet- en regelgeving steeds naar manieren te zoeken om financieel nog gunstiger uit de bus te komen. Concreet voorbeeld hiervan: Z.O.N. arbeidsvoorziening werkt volgens een cafetariamodel, waarbij het pakket van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden per medewerker op maat afgestemd kan worden. Van het financieel voordeel wat daarbij om de hoek komt, profiteren onze klanten weer.

Zoals zij ook profiteren van zaken als Lage inkomensvoordeel en Subsidie praktijkleren, maar ook van loonkosten voordelen of premie kortingen.

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden voor uw situatie. 

Persoonlijke benadering

Wat uw arbeidsvraagstuk ook is, we hebben de juiste persoon in huis die met u meedenkt en gemakkelijk aanspreekbaar is. De bedrijven die gebundeld zijn onder ‘Agrarisch Werk’ zitten in één pand, zodat we korte lijnen in onze dienstverlening kunnen waarborgen. Wij bellen of mailen niet onderling, maar lopen gewoon even naar de persoon toe, praat toch wat gemakkelijker! 

U kunt dan ook voor alle vragen gemakkelijk bij ons terecht; voor elke uitdaging weten wij wel weer een oplossing te vinden! 

Kundig en betrokken 

Sinds 1992 zijn we actief met administratieve werkzaamheden in de glastuinbouw en in de loop van de jaren hebben wij ons gespecialiseerd in de overige agrarische sectoren, zoals de dierhouderij, paddenstoelenteelt, open teelten etc.

En dan niet alleen met het verlonen van medewerkers; onze betrokkenheid gaat namelijk een stap verder! Via onze onderliggende bedrijven treden we op als belangenbehartiger in allerlei zaken. Denk hierbij aan lidmaatschap van de werkgroep huisvesting van SRE, overleg met gemeentes, raadsfracties, scholing van medewerkers, etc. Daarnaast onderhouden we goede contacten met werkgevers- en werknemersorganisaties, lokale, provinciale en landelijke overheid, uitvoeringsinstellingen en de Belastingdienst. 

 
Vooruitkijken

Step2Green maakt zich sterk voor goed onderwijs voor de glastuinbouw in de regio Zuidoost Nederland. Het ondernemerscollectief Step2Green is een samenwerkingsverband tussen Z.O.N. Arbeidsvoorziening, glastuinbouwbedrijven uit de regio Peelland en Greenport Venlo. 

Samen hebben moderne glastuinbouwbedrijven, verspreid in de regio Zuidoost Brabant en Noord Limburg, hun krachten gebundeld om een scholingsproject op te zetten. Het doel hiervan is om gemotiveerde medewerkers te vinden die zich graag verder ontwikkelen en meer willen leren over de glastuinbouw. Op het gebied van scholing wordt er intensief samengewerkt met MBO van CITAVERDE College en Helicon/De Groene Campus evenals HAS Den Bosch/Venlo en Fontys.

Meer informatie over deze stichting kunt u lezen op de site van Step2Green. 

 Certificeringen
Dat we betrouwbaar zijn kunnen we aantonen middels onze behaalde certificeringen: 

 

NEN 4400-1 via Stichting Normering Arbeid (Dé Norm voor betrouwbaarheid) 
Z.O.N. arbeidsvoorziening
 is NEN 4400-1 gecertificeerd door de Stichting Normering Arbeid (SNA). Dit keurmerk behoedt opdrachtgevers zoveel mogelijk voor de gevolgen van aansprakelijkheid voor niet afgedragen belastingen en voor hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken.
Om de meest actuele ‘Verklaring van Registratie’ in te zien klik hier. 

 
Stichting Normering 
Flexwonen 
Z.O.N. arbeidsvoorziening gecertificeerd door Stichting Normering 
Flexwonen (SNF). Waar staat dit certificaat voor? Het is bedoeld om omwonenden, brandweer, controlerende instellingen én uitzendkrachten in één oogopslag duidelijk te maken dat de uitzendonderneming goed en verantwoord omgaat met de huisvesting en dat de huisvestingslocatie aan alle gestelde eisen voldoet.
Om de meest actuele ‘Verklaring van Registratie’, in te zien 
klik hier. 
 
Fair Produce
 
Nederlandse champignons met het keurmerk 
Fair Produce komen van bedrijven waar de medewerkers fair worden behandeld en beloond. Hierbij laten we zien dat we eerlijk werkgeverschap niet alleen waarderen, maar ook kunnen garanderen!
 
Horizontaal Toezicht via de Belastingdienst
 
De Belastingdienst heeft convenanten gesloten met individuele organisaties, provincies en gemeenten, (koepel)organisaties van fiscaal intermediairs en brancheorganisaties die werkzaam zijn in het midden- en kleinbedrijf. Zo ook met 
Z.O.N. arbeidsvoorziening en daarmee is Z.O.N. arbeidsvoorziening een van de eerste payroll-bedrijven die een dergelijk convenant met de Belastingdienst heeft gesloten. Horizontaal Toezicht is de naam van de controleaanpak van de Belastingdienst. Dit handhavingsbeleid gaat uit van begrip, transparantie en wederzijds vertrouwen tussen Belastingdienst en belastingplichtige, en omvat meer dan alleen het voldoen aan wet- en regelgeving.