Onze werkwijze

Welke oplossing u ook zoekt als het gaat om arbeid, Agrarisch Werk zorgt ervoor dat de zaken goed geregeld zijn. Agrarisch Werk is de paraplu van een aantal bedrijven (AWA, Z.O.N. arbeidsvoorziening, Agrapo BV en WPD Werk & Advies). Ieder bedrijf heeft een eigen specialisme, samen zorgen we ervoor dat u zeker bent van een passende oplossing voor uw arbeidsvraagstuk.

Goed geregeld

Werken met personeel zonder ‘gedoe’, dat is wat zaken doen met Agrarisch Werk u oplevert. We ontzorgen u als werkgever en zoeken naar de beste oplossing voor uw bedrijfssituatie. Dus een oplossing die:

  • aansluit bij de belangen van zowel werkgever als medewerker
  • past bij de huidige en toekomstige situatie op uw bedrijf en in uw sector
  • afgestemd is op de steeds veranderende wet- en regelgeving

Scherpe tarieven

Agrarisch Werk werkt met scherpe tarieven en zoekt binnen de mogelijkheden van wet- en regelgeving steeds naar manieren om financieel nog gunstiger uit de bus te komen. Concreet voorbeeld hiervan: Z.O.N. arbeidsvoorziening werkt volgens een cafetariamodel, waarbij het pakket van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden per medewerker op maat afgestemd kan worden. De kostprijs kan daarmee doorgaans omlaag met 10 tot 15%. Het exacte kostenvoordeel verschilt per medewerker. De mogelijkheden binnen uw specifieke bedrijfssituatie zijn dan ook het uitgangspunt voor de feitelijke tariefberekening. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden voor uw situatie.

Persoonlijke benadering

Wat uw arbeidsvraagstuk ook is, we hebben de juiste persoon in huis die met u meedenkt en gemakkelijk aanspreekbaar is. De bedrijven die gebundeld zijn onder ‘Agrarisch Werk’ zitten in één pand, zodat we korte lijnen in onze dienstverlening kunnen waarborgen. Onze klanten weten bij wie van onze medewerkers ze terechtkunnen.

Kennis van de agrarische sectoren

Onze roots liggen in de sector glastuinbouw. In de loop van de jaren hebben wij ons echter gespecialiseerd in alle overige agrarische sectoren zoals de paddenstoelenteelt, open teelten, dierhouderij, etc..

In 1992 zijn we begonnen in de glastuinbouw, maar niet alleen met het verlonen van medewerkers. Onze betrokkenheid gaat namelijk een stap verder! Via onze onderliggende bedrijven treden we op als belangenbehartiger in allerlei zaken. Denk hierbij aan betrokkenheid bij het overleg over de Glastuinbouw CAO, lidmaatschap van de werkgroep huisvesting van SRE, overleg met gemeentes, raadsfracties, scholing van medewerkers, etc.. Daarnaast onderhouden we goede contacten met werkgevers- en werknemersorganisaties, lokale, provinciale en landelijke overheid, uitvoeringsinstellingen en de Belastingdienst.

Certificeringen

Wij zijn in het bezit van de volgende certificeringen:

NEN 4400-1 via Stichting Normering Arbeid (Dé Norm voor betrouwbaarheid)
Z.O.N. arbeidsvoorziening & Agrapo BV zijn NEN 4400-1 gecertificeerd door de Stichting Normering Arbeid (SNA). Dit keurmerk behoedt opdrachtgevers zoveel mogelijk voor de gevolgen van aansprakelijkheid voor niet afgedragen belastingen en voor hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken.
Om de meest actuele ‘Verklaring van Registratie’, van zowel Z.O.N. arbeidsvoorziening als Agrapo, in te zien klik hier.

Stichting Normering Flexwonen
Z.O.N. arbeidsvoorziening gecertificeerd door Stichting Normering Flexwonen (SNF). Waar staat dit certificaat voor? Het is bedoeld om omwonenden, brandweer, controlerende instellingen én uitzendkrachten in één oogopslag duidelijk te maken dat de uitzendonderneming goed en verantwoord omgaat met de huisvesting en dat de huisvestingslocatie aan alle gestelde eisen voldoet. Om de meest actuele ‘Verklaring van Registratie’, in te zien klik hier.

Fair Produce
Nederlandse champignons met het keurmerk Fair Produce komen van bedrijven waar de medewerkers fair worden behandeld en beloond. Hierbij laten we zien dat we eerlijk werkgeverschap niet alleen waarderen, maar ook kunnen garanderen!

Horizontaal Toezicht via de Belastingdienst
De Belastingdienst heeft convenanten gesloten met individuele organisaties, provincies en gemeenten, (koepel)organisaties van fiscaal intermediairs en brancheorganisaties die werkzaam zijn in het midden- en kleinbedrijf. Zo ook met Z.O.N. arbeidsvoorziening en daarmee is Z.O.N. arbeidsvoorziening een van de eerste payroll-bedrijven die een dergelijk convenant met de Belastingdienst heeft gesloten. Horizontaal Toezicht is de naam van de controleaanpak van de Belastingdienst. Dit handhavingsbeleid gaat uit van begrip, transparantie en wederzijds vertrouwen tussen Belastingdienst en belastingplichtige, en omvat meer dan alleen het voldoen aan wet- en regelgeving.