AVG / Privacywet

Als gevolg van de per 25 mei ingetreden AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), is het niet meer mogelijk om rapportages van de bedrijfsarts over zieke werknemers naar onze inleners door te sturen.  

Mocht u vragen hebben over de status en/of ontwikkeling van het herstelproces van uw werknemer, kunt u contact opnemen van Charlotte de Raad. Zij kan u, binnen de grenzen van deze wet, eventuele nadere toelichting geven.

AVG / Privacywet
Website door Trendo