CAO glastuinbouw

 

De onderhandelaars zijn tot elkaar gekomen voor een nieuwe cao glastuinbouw.

De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 juli 2018 tot en met 31 december 2019. De loonsverhoging, zoals die per 1 juli 2019 is overeengekomen, is 3,35%. Partijen zijn het daarnaast onder andere eens geworden over een verduidelijking van de functiewaardering ten aanzien van de productiefuncties glastuinbouwmedewerker 1 en 2.

In de bijgevoegde loontabellen staan de lonen per 01-07-2019. Daarbij is rekening gehouden met de vrijwillige loonsverhoging van 1.34% per 1 januari van dit jaar.

De afspraken worden vertaald naar een cao-tekst. Daarbij wordt ook direct een aantal redactionele onduidelijkheden aangepast. Het streven is dat de nieuwe cao over twee weken wordt aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met het verzoek deze algemeen verbindend te verklaren. Dit proces duurt maximaal acht weken.

Afgesproken is dat de werkgevers- en werknemersorganisaties in september weer met elkaar spreken over de periode vanaf 1 januari 2020. Werkgeversorganisaties wilden in deze onderhandelingsronde vanwege de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 geen afspraak maken voor na deze datum. De wet heeft namelijk een grote loonkostenstijging tot gevolg voor flexibele arbeid.

 

Cao paddenstoelenteelt

LTO-vakgroep Paddenstoelenteelt voert al sinds de zomer 2018 verkennende gesprekken met de vakbonden over een nieuwe cao paddenstoelenteelt.

Begin mei was het laatste verkennend overleg met de vakbonden. Hierin gaf de vakgroep Paddenstoelenteelt aan om met de vakgroep en de leden in gesprek te gaan over de resultaten van de verkenning en vroeg of er draagvlak is voor het starten van onderhandelingen. Op 17 mei oordeelde het bestuur van de vakgroep positief over deze resultaten. Het bestuur besloot tevens om de leden te raadplegen of er draagvlak is voor een cao.

Tijdens de ledenbijeenkomst is intensief gesproken over het belang, voor- en nadelen van een cao paddenstoelenteelt en of er ruimte is om onderhandelingen voor een nieuwe cao in te gaan. Op basis van een stevige discussie is gezamenlijk geconcludeerd dat er ruimte is voor het starten van de onderhandelingen. LTO-vakgroep Paddenstoelenteelt zet de voorbereidingen voort met het oog op een nader af te spreken eerste onderhandelingsoverleg.

Ter voorbereiding hierop zijn twee dingen noodzakelijk.

Ten eerste wil de vakgroep graag met zo’n tien bedrijven in gesprek over de actuele beloning voor de verschillende functies van medewerkers in eigen dienst.

Ten tweede wil de vakgroep een regiegroep cao paddenstoelenteelt samenstellen. Deze regiegroep heeft als doel om de inhoudelijke voorstellenbrief uit te werken, de onderhandelingsdelegatie vast te stellen en het gehele proces van onderhandelen te begeleiden en te bewaken

 

Klik hieronder om de gewijzigde loontabellen per 01-07-2019 in te zien

 

CAO glastuinbouw
Website door Trendo