Een goede payroll organisatie kan niet zonder een passende financiële administratie; het sturen van facturen, voldoen van betalingen maar vooral ook de meer-jarenvisie worden door Karel en Evert opgepakt. 

Bij een financiële administratie horen natuurlijk veel dagelijkse werkzaamheden. Het behandelen van de inkoop- en verkoopfacturen, het verzorgen van de bankmutaties, het werken volgens de regels, noem maar op. Maar wat betekend dat nou voor de klant?

Adviseren bijvoorbeeld over wel/geen gebruikmaken van de G-rekening of helicopterview houden over de pensioenaangiftes, maar met name het tijdig betalen van de lonen, zijn erg belangrijk en moeten dan ook kundig worden uitgevoerd!
“Die kundigheid kunnen we garanderen met de certificeringen en bijbehorende audits en controles die we krijgen” vertelt Evert Kievit, die onder andere belast is met deze controles. Of met de accountantscontrole die jaarlijks plaatsvindt en waarvoor dossiers moeten worden aangelegd.

“Daarnaast is er een 4-wekelijkse rapportage die we binnen het eigen managementteam moeten verantwoorden, maar ook richting het bestuur van AVC Peelland. In het vierde kwartaal wordt er een uitgebreide tariefanalyse uitgevoerd waarin we terugkijken en vooruitblikken. Na deze analyses worden er prognoses opgesteld die besproken worden met het bestuur. Hieruit volgt een tariefvoorstel voor de Algemene Ledenvergadering. Dit alles om verantwoord en op de juiste manier aan de toekomst te werken”.

Slim werken is daarin belangrijk, zoals bijvoorbeeld in 2015 toen er via een extra BV-structuur financiële lastenverlichting voor de klanten is bereikt voor de sociale lasten. Alles in samenwerking met de belastingdienst die met ZON Arbeidsvoorziening dan ook (als één van de eerste payroll-bedrijven) een convenant heeft afgesloten voor horizontaal toezicht. Dit alles is het gevolg van een heldere en brede inzet van de totale werkzaamheden, maar met name gericht op de financiële handelingen.

ZON voorziet in arbeid, en dan is het wel heel prettig om de resultaten van die voorzieningen zichtbaar te kunnen maken”, vertelt Evert. “Maar ook het bekijken wat de gevolgen zijn van investeringen zoals de aankopen voor huisvesting, de aanschaf van auto’s en andere zaken die we in de groei kennen, en dat vervolgens omzetten naar doelen zoals het (financieel) verantwoord werken aan onze flexibiliteit”.

Kortom: er gebeurt veel op de financiële administratie en daar zal men blijven vooruitkijken, zodat de klanten daarvan de vruchten kunnen blijven plukken!

Website door Trendo