Geboorteverlof

Geboorteverlof vervangt mogelijk kraamverlof.

Het kabinet heeft het plan om de regeling van het kraamverlof te vervangen door een andere verlofregeling. Onder deze regeling heet het verlof dat een werknemer na de bevalling van zijn partner kan opnemen het (aanvullend) geboorteverlof. Het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof verschillen behoorlijk van het huidige kraamverlof. Een werknemer kan straks geboorteverlof opnemen in de vier weken die volgen op de dag dat zijn partner is bevallen. Dit verlof bedraagt maximaal eenmaal de wekelijkse arbeidsduur per week. Tijdens het geboorteverlof moet de werkgever het loon volledig doorbetalen.

Maximaal zes weken verlof na geboorte van kind

Na het geboorteverlof kan de werknemer aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit aanvullend geboorteverlof duurt maximaal vijfmaal de arbeidsduur per week. De werknemer moet het verlof binnen een half jaar na de geboorte opnemen. De werknemer ontvangt tijdens het aanvullend geboorteverlof een uitkering van UWV, ter hoogte van 70% van zijn dagloon, tot 70% van het maximumdagloon. De uitkering wordt betaald uit algemene middelen. Het bijbehorende wetsvoorstel Invoering extra geboorteverlof (WIEG) kent twee beoogde ingangsdata: 1 januari 2019 voor het geboorteverlof en 1 juli 2020 voor het aanvullend geboorteverlof.

Geboorteverlof
Website door Trendo