LIV en jeugd-LIV de dupe van plannen wijziging AOW-leeftijd

Om de kosten te dekken van een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd, is in de Wet Tegemoetkoming loondomeinen opgenomen om het lage-inkomensvoordeel (LIV) per 2020 te beperken en het jeugd-LIV per 2024 zelfs te laten verdwijnen.

De bepalingen voor de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd, waarin een deel van de afspraken uit het pensioenakkoord zijn uitgewerkt, hebben nogal wat gevolgen voor de tegemoetkomingen die werkgevers kunnen ontvangen. Momenteel krijgen werkgevers nog tot € 2.000 per jaar voor werknemers die minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon verdienen. Ook is de hoogte van de tegemoetkoming nu nog afhankelijk van het gemiddelde uurloon van de werknemer. Voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) staan er nu grote wijzigingen op stapel, die al per 1 januari 2020 ingaan:

  • Werkgevers krijgen nog maximaal € 1.000 per werknemer per kalenderjaar.
  • Het hoge tarief wordt gelijkgesteld aan het lage tarief: werkgevers krijgen een tegemoetkoming van € 0,51 per verloond uur voor alle werknemers met een gemiddeld uurloon van minimaal € 10,05 per uur en maximaal  € 12,58 per uur.

 

Halvering jeugd-LIV per 2020

Werkgevers zullen de verschillen behoorlijk gaan merken. Zo zal het jeugd-LIV per 1 januari 2024 helemaal ophouden te bestaan, maar de bedragen halveren al per 2020:

Leeftijd

2019 (per verloond uur)

2020 (per verloond uur)

18 jaar

€ 0,13

€ 0,07

19 jaar

€ 0,16

€ 0,08

20 jaar

€ 0,59

€ 0,30

21 jaar

€ 0,91

€ 0,46

 

 

LIV en jeugd-LIV de dupe van plannen wijziging AOW-leeftijd
Website door Trendo