Loonheffingskorting Buitenlandse werknemers: lager netto loon

Per 1 januari 2019 wordt de toepassing van de loonheffingskorting voor buitenlandse werknemers beperkt. Dit kan betekenen dat het netto-salaris van buitenlandse werknemers vanaf januari lager wordt.
 

Iedereen die in Nederland woont, werkt of inkomen heeft is verplicht over zijn of haar inkomsten loonbelasting te betalen. De overheid geeft over een gedeelte van die loonbelasting een korting: de loonheffingskorting. In vrijwel alle gevallen past een werkgever de loonheffingskorting toe en krijgt de werknemer feitelijk daardoor meer netto loon uitbetaald dan zonder toepassing van deze korting.

De overheid heeft geconstateerd dat buitenlandse belastingplichtigen een deel van de loonheffingskorting ontvingen waarop zij geen recht hadden. De overheid loopt daardoor geld mis wat heeft geleid tot aanpassingen in de toepassing van de loonheffingskorting.

Per 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Niet-inwoners hebben daar in principe geen recht meer op, tenzij zij inwoner zijn van een ander EU-land, een EER-land (IJsland, Noorwegen, Liechtenstein) of van Bonaire, Sint Eustatius of SABA. Inwoners uit deze landen kunnen via de aangifte inkomstenbelasting deze korting alsnog krijgen, maar wordt alleen gegeven als de werknemer er ook daadwerkelijk recht op heeft.

Alle werkgevers die met buitenlandse werknemers werken moeten dus vaststellen of de buitenlandse werknemer inwoner van Nederland is of niet in verband met de juiste toepassing van de loonheffingskorting. Op dit moment is nog niet alles hieromtrent duidelijk. Zodra deze duidelijkheid er is zullen wij u en de betreffende werknemers hierover informeren. 

Loonheffingskorting Buitenlandse werknemers: lager netto loon
Website door Trendo