Wijziging wettelijk Minimum Loon

Op 1 juli 2017 is de 1e stap gezet in de verhoging van het minimumloon, waarin de leeftijd geleidelijk wordt verlaagd van 23 naar 21 jaar en het loon van werknemers tussen 18 en 21 jaar omhoog gaat. De volgende stap gaat in per 1 juli 2019

Deze stap houdt in dat voor 18-, 19- en 20-jarigen het vaste percentage van het wettelijk minimumloon verder omhoog gaat. Voor 21 jarigen gaat dit naar 100% en zij hebben dan recht op een volledig wettelijk minimumloon (was sinds stap 1 voor 22-jarigen).

Aanleiding:
Redenen om het minimumloon te laten gelden voor werknemers van 21 jaar en ouder zijn:

  • Ouders hebben een wettelijke onderhoudsplicht voor hun kind totdat het 21 jaar is. Daarna moet het kind voor zichzelf zorgen.
  • Steeds meer jongeren van 21 en 22 jaar wonen op zichzelf. En hebben meer kosten dan thuiswonende jongeren van dezelfde leeftijd. Met meer loon kunnen zij makkelijker hun lasten dragen.
  • Werkgevers belonen werknemers steeds meer op basis van opleiding en ervaring dan op basis van leeftijd. In een aantal cao’s is er al geen jeugdloonschaal meer.
  • Veel jongeren hebben op hun 21e al een diploma en gaan dan fulltime werken.
  • Het  minimumjeugdloon voor 21- en 22-jarigen paste niet bij het uitgangspunt dat werknemers voor gelijke werkzaamheden een gelijk loon moeten krijgen.
  • In veel landen hebben jongeren van 21 jaar al recht op een volledig wettelijk minimumloon.

Maatregelen voor werkgevers

Door de verhoging van het minimumjeugdloon moeten werkgevers meer loon betalen voor 18- tot en met 22-jarigen. Dit leidt tot hogere loonkosten. En dit kan dan weer van invloed zijn op de werkgelegenheid van jongeren; die kan minder worden. 

Een paar maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen:

  • Werkgevers moeten 21- en 22-jarigen het volledige minimumloon gaan betalen. Voor werknemers die meer dan 1248 uur per kalenderjaar werken, kunnen zij een deel van de loonkostenstijging terugkrijgen. Dit gaat via de compensatieregeling: Lage-inkomensvoordeel (LIV). Vanaf 1 juli 2019 geldt dit ook voor 21-jarigen.
  • Werkgevers moeten 18- tot en met 21-jarigen meer minimumloon gaan betalen. Zij kunnen een deel van hun loonkostenstijging terugkrijgen via de compensatieregeling: Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon. Vanaf 1 juli geldt deze regeling niet meer voor 21-jarigen. Voor hen kunnen werkgevers dan gebruikmaken van het Lage-inkomensvoordeel (LIV).
  • Werkgevers die leerwerkplekken aanbieden hoeven het verhoogde minimumjeugdloon niet te betalen aan 18-, 19- en 20-jarigen. Ze moeten dit wel betalen aan 21- en 22-jarigen. Maar hiervoor kunnen zij dan weer gebruikmaken van de compensatieregeling: Lage-inkomensvoordeel (LIV). En zo een deel van hun loonkostenstijging terugkrijgen.

Gevolgen cafetariaregeling

Door deze wijziging is het verschil tussen cao loon en minimumloon voor 18 t/m 21 jarigen kleiner geworden. Hierdoor is de ruimte om brutoloon in te ruilen tegen netto vergoeding minder geworden en kan het nettoloon dus voor deze medewerkers anders worden.

Wijziging wettelijk Minimum Loon
Website door Trendo