Participatiebijeenkomsten gemeente Asten inzake huisvesting arbeidsmigranten

Er is volop gesproken de afgelopen tijd over arbeidsmigranten in Asten. ZLTO Asten en Z.O.N. Arbeidsvoorziening willen gezamelijk met de gemeente Asten het gesprek aangaan om op de juiste manier naar oplossingen te zoeken. 

In de maanden januari en februari zijn er in de gemeente Asten een drietal, door de gemeente georganiseerde, bijeenkomsten geweest waarin alle betrokkenen (burgers, werkgevers, welzijnswerkers, huisvesters, etc) hun visie op het huisvestingsbeleid konden geven. Dit omdat de wethouder voornemens is om dit beleid te herschrijven.

Bart Wijnen is namens Z.O.N. arbeidsvoorziening door de wethouder gevraagd om als vaste spreker tijdens deze 3 avonden zijn visie op het huisvestingsbeleid te geven.

Veel burgers zijn er op deze avonden niet gekomen en degene die aanwezig waren spraken met name hun zorgen uit over de integratie van deze groep mensen. De taal werd daarbij als voornaamste wens uitgesproken om te beheersen. Een reden te meer waarom wij binnenkort weer met informatie over onze taalcursussen komen.

De eindconclusie met de wethouder is dat er onder de burgers geen tot weinig weerstand is en dat wij op 14 maart aanstaande, in samenwerking met ZLTO Asten, enkele van onze huisvestinglocatie aan hem (en zijn gevolg) willen laten zien. Tijdens dit werkbezoek, wat naar verwachting bijna de hele dag zal duren, zullen alle huidige beleidsknelpunten zoals wij deze ervaren besproken worden.

Uiteraard kunnen inleners en/of lokale ZLTO besturen buiten de gemeente Asten ook altijd aankloppen voor advies, begeleiding of overleg mbt de huisvesting van arbeidsmigranten.

Participatiebijeenkomsten gemeente Asten inzake huisvesting arbeidsmigranten
Website door Trendo