Wijziging aanmelding werknemers

Om werknemers makkelijker en minder fout gevoelig aan te kunnen melden, gaan we werken met het idee van een ‘eerstedagsmelding’ voor onze inleners.

In deze eerstedagsmelding geeft u als inlener, voordat de werknemer begint met werken, via zonverloning@agrarischwerk.nl alleen de naam van de werknemer op en wat zijn/haar emailadres is. Wij sturen de betreffende werknemer vervolgens per mail een link naar een digitale stamkaart en de werknemer wordt zelf verantwoordelijk voor een juiste, volledige en tijdige aanlevering.

Zodra al deze gegevens binnen zijn, kunnen de contracten digitaal naar de betreffende werknemer gestuurd worden en ook hier geldt voor dat de werknemer vervolgens zelf verantwoordelijk is voor een tijdige retourzending. De administratieve handelingen voor de inlener worden hiermee zeer beperkt.

De komende periode willen we de nieuwe procedure met een aantal HR-functionarissen die bij verschillende inleners werkzaam zijn gaan testen zodat we in 2019 goed van start kunnen gaan. Deze HR-functionarissen zullen door ons persoonlijk benaderd worden.

Wijziging aanmelding werknemers
Website door Trendo