Update Plan4Flex

Vanaf medio februari is de nieuwe werkwijze en de App voor de medewerkers actief. Dat betekent dat wij het merendeel van de activiteiten, die gedaan moeten worden voor het aanmelden van een werknemer, nu bij de werknemer zelf hebben neergelegd en minder bij de werkgever. Dit om tegemoet te komen aan de verhoging van de servicegraad wat één van onze grootste interne doelstellingen is. 

De eerste ervaringen die wij nu hebben opgedaan zijn positief maar natuurlijk brengen deze ingrijpende veranderingen een aanloopperiode met zich mee. Mochten er vragen zijn dan kunnen deze natuurlijk altijd bij ons gesteld worden. Krijg je als werkgever dan ook vragen hierover, dan kun je de werknemer altijd naar ons verwijzen.

Alles om het gemak te vergroten en het gebruik van de App te bevorderen, dus nogmaals: mochten er vragen of opmerkingen zijn over het systeem, dan ontvangen wij die graag zodat we een passende oplossing kunnen bieden.

Update Plan4Flex
Website door Trendo