Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is in aantocht. Deze wet moet vast personeel aantrekkelijker maken. Het ontslagrecht wordt aangepast, de ketenregeling, de WW-premie en nog een paar zaken. De belangrijkste zaken op een rij:

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wordt ingevoerd vanaf 1-1-2020. Het doel van het kabinet is om vast personeel aantrekkelijker te maken. Het kabinet is van mening dat werkgevers hun keuze voor vast of flexibel personeel niet baseren op het aard van het werk, maar eerder op de kosten en de risico’s.

In het kort zou je kunnen zeggen dat het kabinet maatregelen neemt om tegen te gaan dat structureel werk via flex-contracten wordt uitgevoerd. De volgende maatregelen uit de wet zijn voor ons het belangrijkste:

  • Flexwerk wordt duurder.
  • Bij payrolling vervalt het fasensysteem en heeft de werknemer recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als eigen personeel.
  • Werknemer heeft recht op transitievergoeding vanaf de eerste werkdag.

Voor iedereen die na 31-12-2019 nog in dienst is en geen vast contract heeft, zullen we in overleg met de inlener moeten kijken wat het beste vervolg is. De komende periode zullen wij kijken welke acties we als ZON in moeten zetten en op 14 augustus 19.30 uur houden we een bijeenkomst over deze wet. Zet deze datum alvast in uw agenda. Nadere informatie over deze avond volgt nog.

Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB)
Website door Trendo