Stijging wettelijk minimumloon (WML) & Loonschalen

Met ingang van 1 januari 2019 zullen de meeste lonen stijgen. Het WML stijgt met 1,34% terwijl de diverse CAO lonen hun eigen afspraken hierover hebben. 

Het WML en de meeste cao’s zijn in de basis lonen per maand, per week of per dag. De overzichten welke hieronder worden weergeven zijn echter allemaal teruggerekend naar uurlonen, waarbij deze indien van toepassing naar boven zijn afgerond. Dit laatste om te voorkomen dat je onder het van toepassing zijnde maand-, week- of dagloon komt.

Daarnaast dient men bij de te berekenen uurlonen rekening te houden met de van toepassing zijnde werkuren per week (bijv: 36, 37, 38 of 40)

Kijk hier voor de verschillende overzichten:
·         Wettelijk Minimumloon op basis van 38 uur
·         Wettelijk Minimumloon op basis van 40 uur
·         Cao glastuinbouw (loonschaal oud)
·         Cao glastuinbouw (loonschaal nieuw)
·         Cao productiegerichte Dierhouderij
·         Cao Open Teelten
·         Cao Hoveniers
·         Cao LEO
·         Cao Horeca
·         Cao Sociaal Werk

Wilt u graag de documenten per mail ontvangen, dan kunt u die aanvragen via info@agrarischwerk.nl 

Stijging wettelijk minimumloon (WML) & Loonschalen
Website door Trendo