Wijzigingen 2023 inzake beloningen en inhoudingen

Het minimumloon stijgt per 1-1-2023 met 10,15%. Dit houdt in dat het uurloon op basis van 40 uur omhoog gaat van € 10,14 naar € 11,16 (vanaf 21 jaar). In de glastuinbouw (38 uur) gaat het uurloon omhoog van € 10,67 naar € 11,75.

Recentelijk hebben de werkgeversorganisaties een eindbod neergelegd voor de verlenging van de cao Glastuinbouw. Dat eindbod is in te zien op: 
https://www.lto.nl/eindbod-cao-glastuinbouw-met-minimaal-5-loonsverhoging/

De maximale onbelaste reiskostenvergoeding gaat omhoog van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer.

 

Wijzigingen 2023 inzake beloningen en inhoudingen
Website door Trendo