Wijzigingen 2023 inzake pensioen

Naast alle wijzigingen die de laatste tijd hebben plaatsgevonden gaat ook het pensioen gewijzigd worden.
Deze wijzigingen hebben we overzichtelijk voor je op een rijtje gezet.


De Basisregeling van het Stipp pensioen wordt gelijkgetrokken met de Plusregeling. De werkgeverspremie wordt 8% (onder aftrek van franchise) van het pensioengevend salaris.

Na 8 gewerkte weken heeft de werknemer recht op pensioenopbouw. De reserveringen die in deze 8 weken worden opgebouwd horen echter wel bij het pensioengevend salaris.

De intentie van de uitzendbranche voor deze maatregel is om een eerste stap te zetten richting een marktconforme pensioenregeling.

 

Wijzigingen 2023 inzake pensioen
Website door Trendo