Info-avond WAB

Ongeveer 40 relaties hebben de informatieavond over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (kortweg: WAB) bijgewoond op woensdag 14 augustus jl. Tijdens deze avond is getracht om uitleg te geven over de inhoud van de wet.

Deze inhoud varieerde van het wettelijk verschil tussen uitzenden en payrollen, de wijziging in uitbetaling van de transitievergoeding en de wijziging in het pensioen. Daarnaast werd een verwachte, globale kostenplaatje gegeven na invoer van deze wet.

De wet, met uitzondering van de pensioenwijziging, treedt met ingang van 1 januari 2020 in werking. Werkgevers dienen daarom nu al een keuze te maken binnen hun werknemersbestand in de te volgen koers. Belangrijk onderdeel daarbij zal de huidige toepassing van de cafetariaregeling zijn. Voor een bepaalde groep werknemers kan het namelijk zo zijn dat zij bij de invoering van de wet geen gebruik meer kunnen maken van de cafetariaregeling. Dit betekend dat werknemers in dat geval flink op hun netto salaris gaan inleveren. Compensatie van dit verlies, betekend weer een extra kostenstijging.

 

Om deze keuze enigszins te vergemakkelijken, ontvangen onze relaties voor 16-09-2019 een overzicht van de betreffende werknemers waarbij dit speelt en zullen wij deze relaties benaderen om samen een goede invulling hieraan te kunnen geven.

Mocht u nu al vragen hebben over deze wet, kunt u contact opnemen met Wiljan Beelen (wiljan.beelen@agrarischwerk.nl) of Evert Kievit (evert.kievit@agrarischwerk.nl) Daarnaast zijn beide ook bereikbaar via het algemene telefoonnummer: 0493-670111

Info-avond WAB
Website door Trendo