Wijziging loonheffingskorting 2019

De loonbelasting hanteerd een nieuw loonheffingstarief voor arbeidsmigranten die niet als Nederlands inwoner worden gezien. Dit heeft gevolgen voor het nettobedrag wat wekelijks wordt uitgekeerd.

Tijdelijke arbeidsmigranten worden voor de loonbelasting niet meer automatisch gezien als Inwoner van Nederland. Dat is alleen nog maar het geval als een werknemer zich definitief in Nederland vestigt. 

Met ingang van 1 januari 2019 zijn we als Z.O.N. arbeidsvoorziening verplicht om het land van inwoning van een werknemer te registreren. In de praktijk betekend dit voor tijdelijke arbeidsmigranten, mits afkomstig uit de EU/EER/Zwitserland of BES-eilanden, dat ze worden verloond tegen het nieuwe loonheffingstarief, wat de Belastingdienst ‘Landenkring’ noemt. 

Gevolg hiervan is dat alleen inwoners van Nederland per 2019 nog recht hebben op het belastingdeel én het premiedeel van alle onderdelen van de loonheffingskorting. Het is voor een tijdelijke arbeidsmigrant echter wel mogelijk om via een aangifte Inkomstenbelasting achteraf alsnog gebruik te maken van alle kortingen. 

In de praktijk heeft de ‘Landenkring’ dus alleen gevolgen voor het nettobedrag wat ze per week verdienen. In tabel 1. zijn verschillen in de loonheffing te zien tussen de jaren 2018 en 2019 en tussen een inwoner van Nederland en een inwoner uit de landenkring. 

Is een arbeidsmigrant definitief gevestigd in Nederland, dan kan hij een woonplaatsverklaring aanvragen bij Belastingdienst/kantoor Arnhem en deze bij ons inleveren. Het postadres van dit kantoor is Postbus 9001, 6800 DB in Arnhem.

Wijziging loonheffingskorting 2019
Website door Trendo