Creatief omgaan met personeelswerving

De krapte op de arbeidsmarkt vormt momenteel voor veel organisaties een belangrijke uitdaging. Om toch geschikt personeel te vinden, wordt een beroep gedaan op de creativiteit van werkgevers.

Één manier om actief te zoeken is het accepteren van hulp van buitenaf: niet van recruitmentbureaus, maar van willekeurige burgers. Hiermee kun je het zoekgebied enorm vergroten.

Werkgevers kennen bonussen toe aan mensen die nieuw personeel aandragen. Wie een nieuwe werknemer aanbrengt, kan bijvoorbeeld een geldbedrag krijgen. Veelal wordt dit aan eigen werknemers voorgelegd (Werf een collega, scoor een bonus) maar kan dus ook extern worden neergelegd!

Tipgever betaalt belasting over aanbrengbonus

Dat de aanbrengbonus voor externen bestaat, kun je verkondigen op de website, via reclame-uitingen of op social media. 
De werkgever doet er wel altijd goed aan om in de gaten te houden wat de aanbrengbonus oplevert. Het is niet ondenkbaar om aan werknemers te vragen wat voor beloning zij reëel en motiverend vinden en er moet rekening mee worden gehouden dat de tipgever een deel van de bonus zal verliezen aan de fiscus. De tipgever behoort immers inkomstenbelasting te betalen over de bonus (als inkomsten uit overig werk).

Aanbrengbonus pas bij succes uitbetalen

Vooraf moet wel duidelijk zijn wanneer uitkering van de aanbrengbonus plaatsvind. Betaalt de werkgever de bonus als hij de aangedragen kandidaat aanneemt of als deze een tijd in dienst is (bijvoorbeeld na het doorstaan van de proeftijd)? Het plaatje moet voor de werknemer zelf daarna ook kloppen, anders is hij zo weer weg en is de aanbrengbonus weggegooid geld.

Het blijft hoe dan ook een investering, maar dat is plaatsing van een advertentie ook! En leg je de vraag neer bij bekenden, dan is de kans groot dat ze jou niet willen teleurstellen en met echt serieuze kandidaten op de proppen komen.

Creatief omgaan met personeelswerving
Website door Trendo