Over ons

Agrarisch Werk is de gezamenlijke paraplu van de volgende bedrijven die samen onder één dak zitten:

Z.O.N. arbeidsvoorziening

Z.O.N. arbeidsvoorziening werkt volgens het payroll-principe: bedrijven uit de agrarische sector besteden het werkgeverschap van hun personeel uit aan Z.O.N. arbeidsvoorziening. Het gaat hierbij zowel om Nederlandse medewerkers als arbeidsmigranten. Z.O.N. arbeidsvoorziening neemt de gehele personeels- en loonadministratie uit handen, inclusief het gros van de daarbij horende administratieve en juridische verplichtingen en risico's. Meer informatie over dit bedrijf/dienstverlening kunt u lezen op de site van Z.O.N. arbeidsvoorziening.

WPD Werk & Advies

WPD Werk & Advies ondersteunt werkgevers bij de instroom (werving & selectie), doorstroom (als ondersteuning en begeleiding in personeelsbeleid) en uitstroom (zoals ontslagzaken) van personeel. Meer informatie over dit bedrijf/deze dienstverlening kunt u lezen op de site van WPD Werk & Advies.

Step2Green

Step2Green maakt zich sterk voor goed onderwijs voor de glastuinbouw in de regio Zuidoost Nederland. Het ondernemerscollectief Step2Green is een samenwerkingsverband tussen glastuinbouwbedrijven uit de regio Peelland en Greenport Venlo. Samen hebben moderne glastuinbouwbedrijven, verspreid in de regio Zuidoost Brabant en Noord Limburg, hun krachten gebundeld om een scholingsproject op te zetten. Het doel hiervan is om gemotiveerde medewerkers te vinden die zich graag verder ontwikkelen en meer willen leren over de glastuinbouw. Op het gebied van scholing wordt er intensief samengewerkt met MBO van CITAVERDE College en Helicon/De Groene Campus evenals HAS Den Bosch/Venlo en Fontys. Meer informatie over deze stichting kunt u lezen op de site van Step2Green.

LEAN Payroll Service

Net als Z.O.N. arbeidsvoorziening werkt ook LEAN Payroll Service volgens het payroll-principe. Het grote verschil tussen beide bedrijven is echter dat LEAN Payroll Service opgericht is om bedrijven te ontzorgen die niet werkzaam zijn in de agrarische sector. LEAN Payroll Service is hierin ook een complete dienstverlener als het gaat om de gehele personeels- en loonadministratie, inclusief het gros van de daarbij horende administratieve en juridische verplichtingen en risico's.

AWA

AWA, Administratiekantoor Wijnen Asten, is specialist in de verzorging van loonadministraties voor bedrijven in de agrarische sector. Uw zaken regelen via AWA betekent dat u werkgever blijft terwijl AWA uw loonadministratie verzorgt. Denk aan het berekenen van lonen, het opmaken van contracten, het verzorgen van loonaangiftes voor Belastingdienst, sectorfondsen, pensioenfondsen etc.. AWA verzorgt tevens de administratie en organisatie voor Z.O.N. arbeidsvoorziening en Agrapo.

Agrapo BV

Agrapo BV verzorgt de verloning van vaste medewerkers in de agrarische sector. Agrapo is opgezet voor medewerkers die een kaderfunctie in de agrarische sector zoeken en voor agrarische werkgevers die hun personeel meer vastigheid en (daardoor) binding met hun bedrijf willen geven, maar toch de administratie die daarbij hoort willen uitbesteden. Naast het verzorgen van de verloning, adviseert Agrapo zowel medewerkers als opdrachtgevers over zaken die te maken hebben met inkomen en personeel.

AVC Peelland

De volledige naam van AVC Peelland is Arbeidsvoorziening Coöperatie Peelland BA. Onder deze coöperatie vallen de verschillende werkmaatschappijen. Voor het organogram klik hier. Bedrijven uit de agrarische sector kunnen, onder bepaalde voorwaarden, lid worden van de coöperatie. Het lidmaatschap geeft de mogelijkheid om mee te praten over de werkwijze van AVC Peelland, Z.O.N. arbeidsvoorziening en Agrapo. Het bestuur van AVC Peelland heeft maandelijks overleg met het management van AWA. Tenminste één keer per jaar vindt een algemene ledenvergadering plaats. Aan bod komen de jaarstukken en de evaluatie van het gevoerde beleid. Tevens stelt de coöperatie in overleg met de leden het te voeren toekomstig beleid vast.

Via Z.O.N. arbeidsvoorziening, Agrapo en AWA treedt de coöperatie op als belangenbehartiger in allerlei zaken. Denk aan betrokkenheid bij het overleg over de Glastuinbouw CAO, lidmaatschap van de werkgroep huisvesting van SRE, overleg met gemeentes, raadsfracties, scholing van medewerkers, etc.. De belangen van de tuinbouwsector behartigen we verder door goede contacten te onderhouden met werkgevers- en werknemersorganisaties, lokale, provinciale en landelijke overheid, uitvoeringsinstellingen en de Belastingdienst.