Maak kennis met de afdeling Verzuimbegeleiding

Waar gewerkt wordt, worden mensen ziek. Dat kan kort zijn door een griepje maar dat kan ook langdurig door een blessure of andere lichamelijke klachten. En als werknemers ziek worden dan komt onze afdeling Verzuimbegeleiding in actie.

Op de afdeling verzuimbegeleiding worden verzuimmeldingen ontvangen, wordt genoteerd of er een kort of lang verzuim verwacht wordt en wordt de vervolgactie besproken en gepland. Bij kort verzuim (tot 1 week) worden er minder acties van werkgever en bedrijfsarts verwacht dan bij lang verzuim. Bij lang verzuim is er frequent contact tussen werknemer en bedrijfsarts. Deze laatste gaat in de 1e week van het verzuim het gesprek aan en stippelt een traject uit om het verzuim te minimaliseren. Hierna begeleidt een casemanager-verzuim dit traject en houdt vinger aan de pols.

De werknemer wil zo snel mogelijk weer beter worden en terug aan de slag, de werkgever moet bij verzuim op zoek naar een vervanger, loopt het risico dat werkzaamheden achterlopen en voor werknemers die onder contract staan (fase 3 of 4) wordt in de 1e drie maanden van het verzuim 25% van de kosten in rekening gebracht van de werkgever. Het is daarom zéér belangrijk voor alle partijen om arbeiders snel weer te laten re-integreren in het arbeidsproces.

Voorkomen is beter dan vervangen!
Voorkomen van verzuim is dan ook een belangrijk onderdeel van de afdeling. Het coachen van teamleiders via de cursus ‘coach fysieke arbeid’ is een efficiënte en effectieve manier om werknemers op de juiste manier te laten werken en we zien bij bedrijven die deze cursus gevolgd hebben dan ook een significante verlaging van het verzuim.

Deze cursus in groepsverband, die in totaal ongeveer 3 werkdagen in beslag neemt, wordt verder geheel door ZON Arbeidsvoorziening bekostigd. Duurzame inzetbaarheid is het doel en de nadruk wordt gelegd op de juiste fysieke houding en het voorkomen van lichamelijke klachten. 
Vanuit de praktijk horen wij vaak dat het afleren van verkeerde bewegingen veel meer tijd kost dan het aanleren van de juiste bewegingen en de juiste kennis hiertoe wordt in de cursus volop behandeld.

Vragen over verzuim meldingen of het volgen van de cursus Coach Fysieke Arbeid horen wij graag en kunnen gericht worden aan verzuim@agrarischwerk.nl

Maak kennis met de afdeling Verzuimbegeleiding
Website door Trendo