Huisvesting & Vervoer

Arbeidsmigranten op de juiste manier huisvesten, zorgen dat ze van huisvesting naar werkplek kunnen gaan en dit alles netjes en volgens de juiste SNF of gemeentelijke regelgeving. Bij Agrarisch Werk wordt alles intern geregeld.

Werken met arbeidsmigranten brengt tevens de zorg voor goede huisvesting en vervoer met zich mee. Daarvoor hebben we een afdeling facilitaire zaken bij Agrarisch werk zodat dit ook op de juiste manier geregeld is en blijft. Er gaan tenslotte al genoeg negatieve verhalen de ronde over huisvesting.

Huisvesting
Op dit moment zijn er meer dan 40 woningen in beheer waar gemiddeld 8 personen huisvesten en daarnaast is er recent een hotel overgenomen waar 60 arbeidsmigranten tegelijkertijd gehuisvest kunnen worden. Alles volgens de juiste juridische regels en volgens de regels van de Stichting Normering Flexwonen, de organisatie die Z.O.N. arbeidsvoorziening heeft gekenmerkt gecertificeerde organisatie mbt huisvestiging.

Om te kunnen voldoen aan de vraag naar huisvesting, blijven we continu uitkijken naar locaties om onze dienstverlening verder te kunnen uitbreiden.

Huisvesting & Vervoer
Agrarisch werk goed geregeld
Scherpe tarieven
Persoonlijke benadering
Kennis van zaken

Auto’s
Er staan meerdere auto’s ter beschikking om voor arbeidsmigranten op een nette en vooral veilige manier van huisvesting naar werkplek te reizen.

E-bikes
Omdat het niet altijd mogelijk of nodig is om een auto ter beschikking te stellen, werken wij ook met E-bikes welke we kostenloos aan arbeidsmigranten uitlenen.

Fietsen
Arbeidsmigranten die op korte afstand van het werk wonen krijgen van ons een ‘gewone’ fiets toegewezen, voorzien van Z.O.N. arbeidsvoorziening of Lean Werk fietstas.

Website door Trendo