Weetjes

Infoavond WAB Woensdag 14 Augustus

Ongeveer 40 relaties hebben de informatieavond over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (kortweg: WAB) bijgewoond op woensdag 14 augustus jl. Tijdens deze avond is getracht om uitleg te geven over de inhoud van de wet.

LIV en jeugd-LIV de dupe van plannen wijziging AOW-leeftijd

Om de kosten te dekken van een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd, is in de Wet Tegemoetkoming loondomeinen opgenomen om het lage-inkomensvoordeel (LIV) per 2020 te beperken en het jeugd-LIV per 2024 zelfs te laten verdwijnen.

CAO glastuinbouw

 

De onderhandelaars zijn tot elkaar gekomen voor een nieuwe cao glastuinbouw.

Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is in aantocht. Deze wet moet vast personeel aantrekkelijker maken. Het ontslagrecht wordt aangepast, de ketenregeling, de WW-premie en nog een paar zaken. De belangrijkste zaken op een rij:

Heftruck cursus van 29/6

29 juni vond de Heftruckcursus plaats, die wij recent hebben aangeboden. 

Wijziging wettelijk Minimum Loon

Op 1 juli 2017 is de 1e stap gezet in de verhoging van het minimumloon, waarin de leeftijd geleidelijk wordt verlaagd van 23 naar 21 jaar en het loon van werknemers tussen 18 en 21 jaar omhoog gaat. De volgende stap gaat in per 1 juli 2019

Start Ebikes

Zoals al eerder gemeld gaan we starten met het uitgeven van E-bikes.

Huisvesting arbeidsmigranten; verslag werkbezoek

Werken met Arbeidsmigranten is dagelijkse kost voor ons. En de huisvesting van deze mensen is dan ook van groot belang voor ons en onze klanten! Daarom nodigden wij samen met ZLTO Asten de wethouder van de gemeente Asten uit om de mogelijkheden te bekijken en bespreken.

Update Plan4Flex

Vanaf medio februari is de nieuwe werkwijze en de App voor de medewerkers actief. Dat betekent dat wij het merendeel van de activiteiten, die gedaan moeten worden voor het aanmelden van een werknemer, nu bij de werknemer zelf hebben neergelegd en minder bij de werkgever. Dit om tegemoet te komen aan de verhoging van de servicegraad wat één van onze grootste interne doelstellingen is. 

Participatiebijeenkomsten gemeente Asten inzake huisvesting arbeidsmigranten

Er is volop gesproken de afgelopen tijd over arbeidsmigranten in Asten. ZLTO Asten en Z.O.N. Arbeidsvoorziening willen gezamelijk met de gemeente Asten het gesprek aangaan om op de juiste manier naar oplossingen te zoeken. 

Taalcursus Nederlands voor Poolse arbeidsmigranten

Kennis van de Nederlandse taal is belangrijk voor arbeidsmigranten in zowel het dagelijks leven als ook op het werk. Daarom dat Z.O.N. arbeidsvoorziening alweer voor het 7e jaar op rij een cursus Nederlands voor Polen organiseert.

Pilot met E-Bikes

Na goede voorbereiding over het al dan niet inzetten van E-bikes hebben wij de knoop doorgehakt en gaan wij starten met een pilot. 

Heftruck-Cursus

Doelstelling    

De Arbowet verplicht de werkgever zijn medewerkers op te leiden voor taken welke hij/zij uitvoert.

Aanvraag ontheffing 'landenkring heffing'

Hoe zit het nou precies met werknemers die wel/niet gezien worden als inwoner van Nederland? 

Wijziging loonheffingskorting 2019

De loonbelasting hanteerd een nieuw loonheffingstarief voor arbeidsmigrangen die niet als Nederlands inwoner worden gezien. Dit heeft gevolgen voor het nettobedrag wat wekelijks wordt uitgekeerd.

Aanmelding nieuwe werknemers: stap voor stap

Werd voorheen de inlener belast met de papierwinkel die komt kijken bij nieuwe werknemers, in de toekomst gaan we dat anders doen!

Creatief omgaan met personeelswerving

De krapte op de arbeidsmarkt vormt momenteel voor veel organisaties een belangrijke uitdaging. Om toch geschikt personeel te vinden, wordt een beroep gedaan op de creativiteit van werkgevers.

Nieuwe spelregels Tijd-voor-Tijd

De situatie kan ontstaan dat bij het verwerken van over- of meerwerk in een tijd-voor-tijd regeling, men omgerekend een bruto uurloon betaald dat beneden het wettelijk minimumloon ligt.

Loonheffingskorting Buitenlandse werknemers: lager netto loon

Per 1 januari 2019 wordt de toepassing van de loonheffingskorting voor buitenlandse werknemers beperkt. Dit kan betekenen dat het netto-salaris van buitenlandse werknemers vanaf januari lager wordt.
 

Stijging wettelijk minimumloon (WML) & Loonschalen

Met ingang van 1 januari 2019 zullen de meeste lonen stijgen. Het WML stijgt met 1,34% terwijl de diverse CAO lonen hun eigen afspraken hierover hebben. 

Wijziging aanmelding werknemers

Om werknemers makkelijker en minder fout gevoelig aan te kunnen melden, gaan we werken met het idee van een ‘eerstedagsmelding’ voor onze inleners.

Update huisvesting (Hotel Nederweert)

In januari 2018 hebben wij het Voormalig Hotel van Nieuwenhoven in Nederweert overgenomen. 

Geboorteverlof

Geboorteverlof vervangt mogelijk kraamverlof.

AVG / Privacywet

Als gevolg van de per 25 mei ingetreden AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), is het niet meer mogelijk om rapportages van de bedrijfsarts over zieke werknemers naar onze inleners door te sturen.  

Website door Trendo