Weetjes

Wijzigingen 2023 inzake pensioen

Naast alle wijzigingen die de laatste tijd hebben plaatsgevonden gaat ook het pensioen gewijzigd worden.
Deze wijzigingen hebben we overzichtelijk voor je op een rijtje gezet.

Wijzigingen 2023 inzake beloningen en inhoudingen

Het minimumloon stijgt per 1-1-2023 met 10,15%. Dit houdt in dat het uurloon op basis van 40 uur omhoog gaat van € 10,14 naar € 11,16 (vanaf 21 jaar). In de glastuinbouw (38 uur) gaat het uurloon omhoog van € 10,67 naar € 11,75.

Wijzigingen 2023 inzake fasentelling

Per 1 januari 2023 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd voor de rechtspositie voor arbeidskrachten waarbij het hebben van het recht op een contract voor onbepaalde tijd wordt vervroegd.

Wijziging Poolse belastingwetgeving

Polen heeft tot eind 2020 Poolse arbeiders, die in het buitenland werken, altijd fiscaal vriendelijk behandeld door een volledige ‘vrijstelling’ (ulga abolicyjna) te geven voor het verschil in belastingheffing tussen werken in Nederland en leven in Polen. Vanaf 1 januari 2021 schaft de Poolse regering deze ‘vrijstelling’ grotendeels af.

Cursus Gewasbescherming

Begin maart starten er weer enkele inleners met de cursus Gewasbescherming die we als Z.O.N. organiseren.

Heftruckcursus

De Arbowet verplicht het om medewerkers op te leiden voor taken welke hij/zij uitvoert. Dit geldt in het bijzonder voor risicovolle taken zoals het besturen van een heftruck (of gelijkwaardige voertuigen).

Cursus: Uitvoeren gewasbescherming (spuitlicentie-1)

De laatste jaren zijn er steeds meer Poolse medewerkers die de verantwoordelijke taak van gewasbescherming op zich nemen. Zij dienen hiervoor in het bezit te zijn van het Vakbekwaamheidsbewijs Uitvoeren Gewasbescherming (Spuitlicentie 1).

Update Plan4Flex Inlenersportaal

Binnenkort krijgt ons inlenersportaal een update. Het portaal wordt helemaal vernieuwd en het uiterlijk zal opgefrist worden.
Door deze update zal het portaal op vrijdag 11 september as tijdelijk niet bereikbaar zijn.

Wijziging dienstverlening HollandZorg

Vanaf 1 augustus 2020 gaat HollandZorg haar verzekerden via e-mail informeren over de online omgeving welke zij hebben ingericht om hun dienstverlening doeltreffender uit te voeren.

Werving Arbeidsmigranten

In verband met de corona uitbraak en bijbehorende onzekerheid mbt reizen, hebben wij de werving van arbeidsmigranten nog vóór de Europese lockdown behoorlijk opgeschaald.
Dit heeft voordelen gebracht, maar ook enkele onzekerheden.

Huisvesting Arbeidsmigranten

Eerder al hebben wij u geïnformeerd over ons hotel in Nederweert voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Na binnen alles grondig gerenoveerd te hebben en alle veiligheidsmaatregelen genomen te hebben, is onlangs ook het buitenterrein aangepakt en is het pand nagenoeg klaar voor gebruik.

Z.O.N. Arbeidsvoorziening: naast Payroll ook Uitzenden

Mede door de wijzigingen in de wet, maar met name om de dienstverlening naar een hoger niveau te tillen, gaat ZON Arbeidsvoorzieningen haar werkzaamheden uitbreiden. Er zal dan ook steeds meer richting uitzendwerk gekeken gaan worden.

LIV en jeugd-LIV de dupe van plannen wijziging AOW-leeftijd

Om de kosten te dekken van een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd, is in de Wet Tegemoetkoming loondomeinen opgenomen om het lage-inkomensvoordeel (LIV) per 2020 te beperken en het jeugd-LIV per 2024 zelfs te laten verdwijnen.

Start Ebikes

Na goede voorbereiding over het al dan niet inzetten van E-bikes hebben wij de knoop doorgehakt en is de uitlevering van de E-bikes van start gegaan!

Huisvesting arbeidsmigranten; verslag werkbezoek

Werken met Arbeidsmigranten is dagelijkse kost voor ons. En de huisvesting van deze mensen is dan ook van groot belang voor ons en onze klanten! Daarom nodigden wij samen met ZLTO Asten de wethouder van de gemeente Asten uit om de mogelijkheden te bekijken en bespreken.

Participatiebijeenkomsten gemeente Asten inzake huisvesting arbeidsmigranten

Er is volop gesproken de afgelopen tijd over arbeidsmigranten in Asten. ZLTO Asten en Z.O.N. Arbeidsvoorziening willen gezamelijk met de gemeente Asten het gesprek aangaan om op de juiste manier naar oplossingen te zoeken. 

Taalcursus Nederlands voor Poolse arbeidsmigranten

Kennis van de Nederlandse taal is belangrijk voor arbeidsmigranten in zowel het dagelijks leven als ook op het werk. Daarom dat Z.O.N. arbeidsvoorziening alweer voor het 7e jaar op rij een cursus Nederlands voor Polen organiseert.

Aanvraag ontheffing 'landenkring heffing'

Hoe zit het nou precies met werknemers die wel/niet gezien worden als inwoner van Nederland? 

Nieuwe spelregels Tijd-voor-Tijd

De situatie kan ontstaan dat bij het verwerken van over- of meerwerk in een tijd-voor-tijd regeling, men omgerekend een bruto uurloon betaald dat beneden het wettelijk minimumloon ligt.

AVG / Privacywet

Als gevolg van de ingetreden AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), is het niet meer mogelijk om rapportages van de bedrijfsarts over zieke werknemers naar onze inleners door te sturen.  

Website door Trendo